Het gezamenlijke project Slim Warmtenet Zandweerd in Deventer is door een kunstenaar samengevat in een kunstwerk. Ook op onze rioolwaterzuivering zijn hier beelden voor geschoten. Een duplicaat van het kunstwerk hangen we op in de voorlichtingsruimte op de rioolwaterzuivering Deventer. 

Bestuurslid Marion Wichard waardeert het initiatief waarin de samenwerking tussen alle betrokken partijen in één beeld is gevangen: “Iedere partij binnen het project heeft zijn eigen rol. Zo heeft onze rioolwaterzuivering een cruciale functie. In feite is dit de bron van waaruit de warmte naar de huizen wordt getransporteerd. De warmtenetbuizen van de rioolwaterzuivering Deventer naar de nabijgelegen wijk Zandweerd liggen al in de grond. Door mee te doen met Slim Warmtenet Zandweerd laten we zien dat we graag onze steentje bijdragen aan een duurzame samenleving.”   

Warmtekringloop

Gezuiverd rioolwater wordt nu nog met een temperatuur van gemiddeld 15 oC afgevoerd op de IJssel. Deze warmte uit het rioolwater van woningen, gebouwen en bedrijven in Zandweerd en Deventer kan goed worden gebruikt voor het warmtenet. Dit is een soort warmtekringloop: door het nieuwe warmtenet stroomt straks namelijk warm water terug naar Zandweerd. Daar worden de woningen er  weer mee verwarmd.

Samenwerking

Het Slim Warmtenet Zandweerd is een gemeenschappelijk project van de gemeente Deventer, de verhuurders ieder1, Rentree en stichting Eigen Bouw, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Enpuls (onderdeel van netwerkbedrijf Enexis). Gemeente Deventer, provincie Overijssel en het Rijk maken de aanleg financieel haalbaar en betaalbaar.

deventer