Beregenen en onttrekken van water mag niet overal en onbeperkt. Daarom zijn er regels voor het gebruik van water. Op deze pagina vindt u de nu geldende onttrekkingsverboden. 

Wat is een onttrekkingsverbod?

Als bij langdurige droogte in sloten en beken het waterpeil zakt kan het waterschap verbieden om water uit sloten, weteringen en kanalen te halen om bijvoorbeeld grond voor landbouw te beregenen. Dat noemen we een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater.

Waar zijn nu onttrekkingsverboden?

Er gelden op dit moment geen onttrekkingsverboden.

Waarom kan een onttrekkingsverbod in een gebied worden afgekondigd?

Om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en voldoende watervoorraad te behouden voor de warme en droge periode die nog komt, kan een onttrekkingsverbod worden ingevoerd. Door aanhoudende droogte en lage waterstanden is er kans op schade aan oevers en kades. Daarnaast kan door de hoge temperaturen verslechtering van de waterkwaliteit plaatsvinden. Hierdoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.

Door het instellen van een onttrekkingsverbod en zorgvuldig het beschikbare water in ons gebied te verdelen, proberen we zoveel mogelijk verdere daling van waterpeilen te voorkomen. Bij het onttrekkingsverbod mag oppervlaktewater alleen nog gebruikt worden als drinkwater voor vee, of om bijvoorbeeld brand te blussen.