De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. In deze nieuwsbrief leest u nieuwe ontwikkelingen rondom het project en nodigen we u uit voor een inloopbijeenkomst op 7 september.  

Documenten ter inzage

Om de dijkversterking mogelijk te maken liggen verschillende documenten ter inzage. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen deze stukken inzien en hun reactie geven. Vanaf 26 augustus liggen de documenten voor 6 weken ter inzage bij de Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Zwartewaterland.

De documenten en informatie over het indienen van een reactie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl en wdodelta.nl/stenendijk.

Inloopbijeenkomst 7 september

Wilt u meer informatie over de vergunningen en de procedures? Dan nodigen wij u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op 7 september in Cultureel Centrum Het Teeuwland in Hasselt.

WDODelta en Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) zijn deze avond van 19:00 tot 21:00 uur aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Vanwege de beperkingen door Corona is aanmelding vooraf noodzakelijk via wdodelta.nl/stenendijk.  

Open Monumentendag

Op zaterdag 11 september is de jaarlijkse Open Monumentendag. We zetten de monumentale stenen muur, vanwege de restauratie dit jaar extra in het zonnetje. Vanaf 10:00 uur tot 14:00 uur worden elk half uur rondleidingen georganiseerd langs de stenen muur. Restauratie-experts van Koninklijke Woudenberg en van BBM Architecten vertellen u alles over de restauratie van de muur. De rondleidingen starten bij de stenen muur, naast molen De Zwaluw. Opgave is niet nodig. 

Openstelling gemaal

De rondleiding langs de muur kan goed worden gecombineerd met een bezoek aan het gemaal Streukelerzijl. Deze is zaterdag 11 september ook geopend. Medewerkers van het waterschap vertellen u graag meer over de geschiedenis en de plannen voor het opknappen van het gemaal.