De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Daarom heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd het project versneld op te pakken. In deze nieuwsbrief leest u nieuwe ontwikkelingen rondom het project. 

Restauratie Stenendijk

Begin september is Koninklijke Woudenberg gestart met de restauratie van de stenen muur langs de dijk. Na een wat moeizame opstart komt het werk nu echt op stoom. “Want het is altijd afwachten wat je tegenkomt bij het restauratiewerk. Daarom is het eerste deel ook vaak het lastigst,” aldus commercieel projectmanager Quirijn van Till van Koninklijke Woudenberg.

Procedure en vergunningen

Van 26 augustus tot en met 6 oktober lagen het Projectplan Waterwet en vergunningen ter inzage. Er zijn bij de provincie en gemeente in die periode geen zienswijzen op het Projectplan Waterwet en de vergunningen binnengekomen. Dat is natuurlijk goed nieuws en betekent dat we verder kunnen. Het projectplan moet ‘ambtshalve’ nog wel aangepast worden. Het ‘ambtshalve’ betekent dat er in de tussentijd nog wel enkele wijzigingen in de plannen zijn doorgevoerd als gevolg van afspraken met de omwonenden, die ook in dit plan een plek moeten krijgen. Eén daarvan betreft de toezegging van de gemeente Zwartewaterland om voor de verkeersveiligheid drie drempels aan te leggen.

Naar verwachting wordt op 14 december het aangepaste Projectplan Waterwet ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van WDODelta en ligt het plan begin februari ter goedkeuring voor bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel.

Vraag en antwoord

We kregen de afgelopen tijd verschillende inhoudelijke vragen over de dijkversterking en het vervangen van de wegverharding. Bijvoorbeeld:

  1. De wegverharding komt maximaal 15 cm hoger te liggen dan de huidige asfaltverharding. Wat doet dat visueel met de dijk, komt de verharding daarmee op sommige stukken niet boven (of op gelijke hoogte met) de bovenkant van de Stenenmuur te liggen? 
  2. In de stukken zoals die ter inzage lagen ontbreekt de aandacht voor de veiligheid van de fietsende scholieren, die heel veel gebruik maken van de Stenendijk. Is dit goed geborgd? 

Historie aan de Stenendijk

Werken aan de Stenendijk betekent ook werken in een historisch interessante en kwetsbare omgeving. Iedere nieuwsbrief belichten we een stukje historie van of langs de Stenendijk. Dit keer over foto’s van de restauratie van 1933.