De komende dagen is er vanuit Duitsland een piek in wateraanvoer op komst. Hierdoor stromen de uiterwaarden langs de IJssel langzaam vol. Medewerkers van het waterschap zorgen dat de dijken bij hoogwater doen wat ze moeten doen: het water tegen houden. 

Actueel

Hier zie je de laatste updates. Ook op onze social media delen wij actuele beelden.

Hoogwaterjournaal

Tijdens deze hoogwaterperiode brengen wij regelmatig een journaal uit waarin we specifieke onderdelen die actueel zijn naar voren brengen.
In deze journalen leer je bijvoorbeeld wat zandmeevoerende wellen zijn of dijkenpleisters. Ga naar de playlist hoowaterjournaal op Youtube.
Volg ons ook op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram voor nog meer actuele verhalen en beelden rondom hoogwater.

Wat is hoogwater?

Vanuit Duitsland stroomt er extra water door de IJssel. Dat komt doordat er veel regen in Zwitserland en Duitsland is gevallen. Eens in de twee à drie jaar krijgen we met zo'n hoogwater te maken. De uiterwaarden lopen dan langzaam vol. Uiterwaarden zijn aangelegd om het water meer ruimte te geven bij hogere waterstanden. Hierdoor kan het water makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen. 

Wat doen wij bij hoogwater?

Bij hoogwater houdt het waterschap de dijken extra in de gaten. Medewerkers kijken hoe de grasmat op de dijk zich houdt, of er gaten ontstaan of 'zandmeevoerende wellen'. Zo'n wel wordt veroorzaakt doordat water onder de dijk door rivier en zand meeneemt. Er ontstaat dan een tunneltje onder de dijk. Als het tunneltje klein blijft kan het geen kwaad, maar als het groter wordt kan het een zwakke plek in de dijk worden. Wij gaan dit tegen door op de plek in de sloot tegendruk te geven met een speciaal doek en grind (dit heet bekisting) of door het waterpeil in de sloot hoger te zetten, zodat de sloot zelf tegendruk geeft.

Wat betekent hoogwater voor de natuur?

In 2018 was er ook hoogwater op de IJssel. Ecoloog Matthijs Jansen vertelt in deze video wat hoogwater voor de natuur betekent als het water onderaan de dijk staat. 

Meer vragen?