Home

Nieuws

 • Waterschap zoekt vrijwilligers voor hoogwaterbrigade Kampen

  Ben jij klaar om het verschil te maken bij dreigend hoogwater en je krachten te bundelen met een team van toegewijde mensen? Heb je altijd al willen bijdragen aan de veiligheid voor de stad Kampen en haar inwoners? Dan is dit jouw kans om deel uit te maken van de hoogwaterbrigade Kampen en een echte hoogwaterheld te worden! Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is op zoek naar nieuwe hoogwaterbrigadiers en organiseert een informatiebijeenkomst op woensdag 18 oktober.

 • Waterschap maakt dijken winterklaar met inspectie

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) maakt zich klaar voor de winter en begint met de jaarlijkse dijkinspectie om ervoor te zorgen dat de dijken in topconditie zijn voor het stormseizoen. Deze inspectie, ook wel bekend als de ‘dijkschouw’, is belangrijk om te beoordelen of (delen van) dijken goed de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn.

 • Bouw duurzame slibgisting rioolwaterzuivering Echten van start

  Met een druk op de knop werd woensdag 20 september het officiële startschot gegeven voor de bouw van de duurzame slibgistingsinstallatie van de rioolwaterzuivering in Echten.

 • Waterschap zoekt voorzitter en leden voor nieuwe rekenkamer

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zoekt een voorzitter en twee leden voor de rekenkamer die per 1 januari 2024 wordt opgericht.

 • Hoogwaterbrigade traint met ‘stadsmuurwaterkering’ in Kampen

  Op woensdag 20 september zal de Hoogwaterbrigade van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) weer in actie komen tijdens hun jaarlijkse oefening, waarbij zij de mobiele waterkering Kampen-Midden zullen sluiten. Tijdens de avonduren traint de brigade het opbouwen en afbreken van deze belangrijke waterkering in Kampen.

 • Zuurstofgehalte in De Reest stijgt naar normale waardes

  Half augustus kreeg het waterschap meldingen van naar lucht happende en helaas ook dode vissen in de gracht van landgoed Dickninge, een zijtak van rivier De Reest.