Home

Nieuws

 • Eerste resultaten onderwaterdrainage veenweide Overijssel

  Samen met agrariërs werken we samen aan een duurzame oplossing in veenweidegebied. Bij 11 agrarische bedrijven startte in 2018 in het veengebied Kostverloren- en Kloosterzijl ten westen van Rouveen en Staphorst een experiment met onderwaterdrainage.

 • Praktijkproef met akkerranden

  Tegenover het gemeentehuis in Diever en aan de rand van het dorp Dwingeloo groeiden randen met maïs, vezelhennep en bloemenmengsels rond een lelieveld. De randen zijn onderdeel van een praktijkproef in opdracht van de gemeente Westerveld en in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

  Groen akkergewas in Westerhuizingerveld
 • 5 vragen aan Waterbaas Ton Backers

  Helpende handen bij hoogwater. Mensen die als het moet bij nacht en ontij klaarstaan en zich inzetten om de IJssel te bedwingen. Samen vormen zij de Hoogwaterbrigade. Ton Backers is geboren en getogen in Kampen en opgegroeid achter de IJsselkade. Als vrijwilliger bij de Hoogwaterbrigade is hij een echte Waterbaas!

 • Eerste stap gezet in plannen Nieuwe Wetering Bovenloop

  We hebben het afgelopen jaar, samen met de omgeving van Elshof en Broekland (gemeente Raalte), verschillende mogelijkheden onderzocht om watergang Nieuwe Wetering Bovenloop opnieuw in te richten.

 • Wereld Toilet Dag: wat jij kan doen voor schoon water

  Op 19 november is het Wereld Toilet Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor goede sanitaire voorzieningen. Iedereen kan bijdragen aan schoon water, ook in Nederland.

 • Aan de slag met het sterker maken van de dijken

  De dijken in ons werkgebied zijn nog nooit zo sterk geweest. Toch voldoet 169 van de 228 kilometer grote dijken langs met name de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water nog niet aan de aangescherpte normen van het Rijk die gelden sinds 1 januari 2017.

Steeds meer mensen vangen water op met een groen dak. Wat kun jij doen Waterbaas