Home

Nieuws

  • Op maandag 21 juni start Sportvisserij Oost-Nederland met het tweede seizoen van de campagne om loodvrij vissen te promoten.
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaf vorig jaar bijna zeven miljoen euro minder uit dan van te voren was begroot. Dat laat de jaarrekening 2020 zien.
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta en Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) nodigen inwoners van Hasselt en andere belangstellenden uit voor een online informatiebijeenkomst op donderdag 1 juli om 19.30 uur.
  • De inrichting van 450 hectare natuur in het hart van het Drents-Friese Wold is klaar. Op vrijdag 11 juni sluiten de samenwerkende partijen de gebiedsontwikkeling in Oude Willem af tijdens een digitale bijeenkomst. Het voormalig landbouwgebied rond de Oude Willemsweg is omgevormd naar een natuurlijk, klimaatbestendig beekdallandschap en dient als brongebied voor de Vledder Aa.
  • Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, is Waterschap Drents Overijsselse Delta gestart met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.
  • Slingerbos behoort tot de meest groene pleinen van de regio. Hoe hebben ze dat gedaan? Wij spraken met Wilbert Peters en Annemiek Kolkman. Zij zijn onderdeel van de werkgroep die dit initiatief hebben gerealiseerd.
    Werkgroep op schoolplein Slingerbos

Steeds meer mensen vangen water op met een groen dak. Wat kun jij doen Waterbaas?