Halverwege het in 1927 gegraven kanaal Steenwijk-Ossenzijl, ligt gemaal Gelderingen. Dit gemaal werd in 1933 geopend door de minister van Sociale Zaken, prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruïne. Het functioneel vormgegeven elektrisch gemaal bemaalt de polders Wetering en Gelderingen.

Renovatie gemaal Gelderingen

De ruim zeventig jaar oude pompen zijn in 2015 uit het monumentale gemaal gehaald en vervangen door nieuwe visvriendelijke pompen die veel dieper zijn aangelegd. Dat was nodig omdat de veengrond van de polders in de omgeving van het gemaal langzaam verzakte. Om dit probleem op te lossen heeft het waterschap het oude gemaal volledig gerenoveerd. De komende dertig jaar moet het vernieuwde gemaal probleemloos het water wegpompen.

Vernieuwen van 60 gemalen en stuwen

De komende jaren vernieuwen we 60 gemalen en stuwen in ons gebied. Zodat we het water in de gebieden op peil kunnen houden. Gemalen en stuwen houden het water in een gebied op peil: niet te veel, niet te weinig. Wij beheren 363 gemalen en 1.972 stuwen. 60 daarvan zijn nu aan onderhoud of vervanging toe.