Bij het zuiveren van rioolwater blijft slib als restproduct over. Dit slib wordt vergist tot biogas. Vervolgens wordt dit biogas opgewaardeerd tot groen gas. Dat doen we door het biogas extra goed te filteren. Het groen gas is van aardgaskwaliteit en wordt aangesloten op het landelijke gasnet. De installatie die het zuiveringsslib verwerkte is in 2019 uitgezet, omdat het niet meer voldeed aan de (veiligheids)eisen van de tijd. Daarom gaan we de installatie vervangen. Daarbij willen we het slib nóg doelmatiger en duurzamer verwerken.

Waar?

Het project vindt plaats op de rioolwaterzuivering Echten.

Op de rioolwaterzuivering in Echten verwerken wij het afvalwater uit de gemeente Hoogeveen en het grootste deel van de gemeente De Wolden. Daarnaast zuivert de rioolwaterzuivering Echten ook het rioolwater uit de kernen Elim en IJhorst (gemeente Staphorst).

Wat doen we?

De nieuwe slibinstallatie krijgt een duurzame invulling en gaat groen gas produceren. Hiermee dragen we bij aan duurzaamheid en het Klimaatakkoord. We passen de installatie in zijn geheel aan, zodat het weer voldoet aan alle eisen voor een betrouwbare en veilige installatie.  

We renoveren de nieuwe slibgistingsinstallatie en bouwen een groengasinstallatie. We geven een duurzame invulling aan het gas dat vrijkomt tijdens het vergistingsproces . Dat wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit, waarmee we zo’n 1.000 huishoudens van groen gas kunnen voorzien. Hiermee dragen we bij aan duurzaamheid en het Klimaatakkoord. We passen de installatie helemaal aan, zodat die weer voldoet aan alle eisen voor een betrouwbare en veilige installatie.  

Wanneer?

Het projectteam begon in het najaar van 2020 met de voorbereiding en de uitwerking van het plan voor de nieuwe duurzame installatie. In 2023 willen we beginnen met de bouw van de installatie. Naar verwachting kan dit project medio 2025 worden opgeleverd.

Met wie?

Van Hattum en Blankevoort en Equans voeren de bouwwerkzaamheden uit. Waarbij van Hattum en Blankevoort het civiele en technische deel voor haar rekening neemt en Equans de specialist is op het gebied van de groengasinstallatie. Na oplevering doet DMT het onderhoud van de groengasinstallatie.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Jessica Stoker. 

Energie- en Grondstoffenfabriek in Echten