Besluit bodemkwaliteit

Wilt u iets doen in of rond een sloot, meer of andere wateren? Dan krijgt u te maken met het Besluit bodemkwaliteit.

Wat is het Besluit bodemkwaliteit?

Het Besluit bodemkwaliteit is een verzameling regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater (zoals sloten en meren). Het doel van het besluit is duurzaam bodembeheer om de bodemkwaliteit te beschermen. Het besluit zorgt voor een balans tussen bescherming en bodemgebruik. Daarnaast zorgt het besluit ervoor dat grond, baggerspecie en andere bouwstoffen verantwoord hergebruikt kunnen worden.

Wanneer krijgt u te maken met het Besluit?

U krijgt met het Besluit bodemkwaliteit te maken als u iets wilt doen in of rond een sloot, meer of andere wateren. Bijvoorbeeld:

  • een dam met duiker aanleggen;
  • een sloot ondieper maken;
  • een sloot dempen.

U krijgt ook te maken met het Besluit bodemkwaliteit als u op grote schaal diepe plassen ondieper wilt maken. Hiervoor gelden aanvullende regels. Neem daarom ruim van tevoren contact op met alle overheden die betrokken zijn: gemeente, provincie én met ons. Dan kunt u uw plan afstemmen en laten goedkeuren.

Voorwaarden

Volgens het Besluit bodemkwaliteit moet u zich aan de volgende voorwaarden houden:

  • Het gebruik van bouwstoffen, grond of baggerspecie moet allereerst nuttig en functioneel zijn. Is dit niet het geval, dan is er sprake van het zich ontdoen van afvalstoffen;
  • Uw bouwstof, grond of baggerspecie moet voldoen aan de kwaliteitseisen uit het besluit. Die moet u kunnen aantonen met een milieuhygiënische verklaring. Die moet opgesteld worden door een bedrijf dat hiervoor een certificaat heeft. Soms heeft u geen verklaring nodig: als u niet van een bedrijf of de overheid bent, of van een landbouwbedrijf;
  • U mag bij slootdempingen alleen grond uit het gebied zelf óf schone grond (die voldoet aan de achtergrondwaarden AW2000) gebruiken. Andere materialen (zoals compost, planten- of oogstafval of bouwstoffen) mogen niet;
  • U mag tot slot natuurlijk nooit zomaar het water of de bodem vervuilen.

Melding doen of niet?

Als u grond of baggerspecie gaat gebruiken, moet u dit minimaal 5 werkdagen van tevoren melden. Behalve:

  • als u minder dan 50m3 schone grond gebruikt;
  • als u niet van een bedrijf of de overheid bent (en ook geen loonwerker of aannemer inzet);
  • als u van een landbouwbedrijf bent, en de grond binnen uw bedrijf gebruikt. De grond moet dan wel van een eigen stuk grond komen, waar u een vergelijkbaar gewas teelt.

Hoe u precies een melding doet, vindt u op de website Meldpunt Bodemkwaliteit. Let op: soms is een melding niet voldoende en heeft u ook een watervergunning nodig. Voordat u een vergunning aanvraagt is het raadzaam om met ons te overleggen via vergunningen@wdodelta.nl. Omschrijf de werkzaamheden en voeg een situatietekening toe. Komt u er niet uit? bekijk dan onze de veelgestelde vragen over vergunningen en meldingen. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 088-2331200.