Dinsdag 27 juni is Wilfried Gerner uit Onna (gemeente Steenwijkerland) beëdigd als lid van het algemeen bestuur van WDODelta. Hij vervangt Elsbeth Brandsma tijdens haar verlofperiode. 

Wilfried Gerner is lid van Water Natuurlijk en in het dagelijks leven werkzaam als concerncontroller bij de gemeente Steenwijkerland.