Erica van Swaay is een betrokken bewoonster van Zwolle en is de vaste stem in de podcast Hoogwaterverhalen. Ze woont sinds 2004 pal aan de IJssel op de dijk, samen met haar echtgenoot Dirk-Jan. Erica is zeer betrokken met wat er in de omgeving leeft en speelt. Voor de podcast Hoogwaterverhalen spreekt ze voor elke aflevering de in- en outro in. We willen wel eens weten wat het verhaal achter deze mooie, warme stem is.

Erica: "Ik heb een achtergrond in het onderwijs. Met veel plezier heb ik lesgegeven aan basisschoolleerlingen, met oog voor kinderen die het wat moeilijker hebben. Daarnaast ben ik heel graag buiten, heb ik een passie voor water en sporten zoals zeilen en roeien. Na heel wat omzwervingen zijn mijn man en ik hier in Zwolle neergestreken. Wat me opviel, was hoeveel talent aanwezig is in zo’n buurtgenootschap als deze."

Hoe ben je in contact gekomen met Waterschap Drents Overijsselse Delta? 

Mijn eerste contact met WDODelta was in 2016. Daarvoor leefde het waterschap niet zo bij mij. Ik had geen idee dat het waterschap wat voor ons kon betekenen. In het project Ruimte voor de Rivier Zwolle kwam daar verandering in. Vanuit de buurtvereniging hadden wij een plan wat wij zelf als bewoners konden toevoegen aan dit project. In onze buurt is zoveel kennis, bijvoorbeeld historische kennis, kennis over de natuur, kunst en de cultuur van deze omgeving. Er zijn mensen die hier geboren en getogen zijn en die zoveel weten. Dat plan is met een groot aantal partijen opgepakt, bijvoorbeeld de middelbare school Greijdanus, Natuur en Milieu Overijssel, gemeente Zwolle en het waterschap.

Wat was jullie plan? 

Het leek ons een mooi plan om mensen een tocht door het gebied aan te bieden. En dat plan hebben we kunnen realiseren. Natuur en Milieu Overijssel en het waterschap verzorgden workshops, aan z’n 5 à 6 bewoners uit onze buurt. Materialen werden ter beschikking gesteld en geïnteresseerden konden per huifkar onder begeleiding van één van ons door het gebied. De huifkar was van de Vreugdehoeve, van Herman van Assen. We hebben zo’n 1.500 mensen kunnen ontvangen in die projectperiode en van de aannemer mochten we op plekken komen waar anderen niet mochten komen. Zo konden we heel veel vertellen en laten zien. Een echte win-win situatie.

Toen heb ik WDODelta leren kennen als een betrokken organisatie, die heel veelzijdig is en midden in de maatschappij staat. Maar er zijn nog niet genoeg mensen die weten wat het waterschap doet, terwijl er zoveel facetten zijn, waar je ook zelf je bijdrage aan kunt leveren. Zoals het zijn van een vrijwilliger voor het waterschap.

Ben jij vrijwilliger voor WDODelta? 

Mijn man werd ongeveer direct dijkwachter, toen wij hier kwamen wonen. Hij vond het ook wat voor mij, maar ik had het idee dat het nogal een mannenwereld zou zijn. Maar toch ging ik het later ook proberen en vind ik het erg leuk. Ja, er zijn veel mannen, maar elk jaar komen er steeds meer vrouwen bij. Inmiddels ben ik ook dijkpost coördinator. Ik heb de eerste training eind maart gevolgd vanuit dijkpost de Vreugdehoeve. 

Het leuke vind ik dat het dijkwachter zijn, of de dijkpost coördinator zijn, dwars door de maatschappij gaat. Het werkt verbindend, want we hebben allemaal hetzelfde doel. Namelijk (samen) werken aan de waterveiligheid en waterbewustzijn. Dat is ook te merken tijdens zo’n avond met de traditionele gehaktbal.

Het waterschap communiceert op verschillende manier met ons als vrijwilligers. We hebben trainingen en de nieuwsbrieven, zoals de ‘Kletsnat’ en nu ook de podcast. Zo werkt WDODelta aan kennisdelen, wat natuurlijk belangrijk is om je taak als dijkwachter of coördinator goed te vervullen.

Erica van Swaay spreekt de in- en outro in van de podcast Hoogwaterverhalen.

Waarom werk je mee aan de podcast? 

In de eerste plaats vind ik het een ongelooflijk leuk idee, op deze manier kennis te delen. Iedereen kan de podcast luisteren, medewerkers, vrijwilligers, maar ook belangstellenden buiten WDODelta. Ook mijn moeder kan het luisteren bijvoorbeeld. Het sterke eraan vind ik dat het een bijdrage levert aan de bewustwording van de veelzijdigheid van het waterschapswerk. ‘Daarnaast vind ik het een mooie uitdaging om te helpen bij het opzetten van de podcast Hoogwaterverhalen.

Wat is je achtergrond ervaring? 

Ooit werkte ik als vrijwilliger bij de blindenbibliotheek in Rijswijk en later in Ermelo. Ik sprak boeken in, ik deed aan stem-coaching. Dat vond ik toen zo ontzettend leuk om te doen. Je stem te mogen inzetten als instrument. En nu komt het zo mooi samen. Dat ik als vrijwilliger de kans krijg, om dat weer te doen: mijn stem inzetten én een bijdrage leveren aan bewustwording. 

En wat is jouw tip aan WDODelta? 

Mijn tip is toch vooral door te gaan met wat jullie al doen. Echt in gesprek, of beter gezegd echt in contact blijven met bewoners. Horen wat er leeft en daarop inspringen.

Wat is jouw tip voor andere vrijwilligers? 

Blijf goed kijken naar je toegevoegde waarde als vrijwilliger. Aarzel niet op zoek te gaan naar iets dat echt bij je past. Ik ben ervan overtuigd dat het waterschap zo veelzijdig is dat er voor iedereen als vrijwilliger een plek is. Want in de bewustwording zit zo’n grote uitdaging. Dat je daar als vrijwilliger een bijdrage aan kunt leveren. Of door dijkwachter te zijn of hoogwaterbrigadier, of door het geven van gastlessen of voorlichting. Er is echt heel veel mogelijk, is mijn ervaring.  

Mijn ervaring is dat als je met een idee aanklopt bij WDODelta, zij kijken wat er mogelijk is. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zie je dat ook weer. Het flexibele denken van WDODelta. Het zijn juist de medewerkers die er werken, die invulling geven aan samenwerken. Ik heb er meerdere voorbeelden van meegemaakt.