Ruim duizend vrijwillige dijkwachten (hoogwaterbrigadiers) staan als het extreem hoogwater is bij nacht en ontij klaar om ons te helpen het water tegen te houden. Mensen die vaak niet in het middelpunt van de belangstelling staan, maar wel prachtige waterverhalen te vertellen hebben. In de podcast Hoogwaterverhalen vertellen onze vrijwilligers meer over waterveiligheid en waar ze op letten bij het controleren van dijken als het er echt op aankomt.

Voor en door vrijwillige dijkwachten

Met Hoogwaterverhalen willen we de vrijwilligers boeien en verbinden door op een andere manier kennis te delen. “Voorheen deelden we deze kennis door trainingen in de praktijk te geven en door te oefenen in het veld. Vanwege de coronamaatregelen was dat ruim 1,5 jaar niet mogelijk”, licht vrijwilligerscoördinator Freddie Schutte toe. “Voor de hand lag het aanbieden van een webinar of video. Wij wilden een keer iets anders. Met deze podcast dagen we onze vrijwilligers uit om naar ‘hun’ dijk of waterkering te gaan: oortjes in en kennis opdoen.”

We namen de podcast samen met dijkwachters en hoogwaterbrigadiers op. Vrijwilliger Erica van Swaay licht toe: “De podcast Hoogwaterverhalen is een informatief, uitnodigend en enthousiasmerend initiatief van het waterschap. De kracht van de podcast is de korte informatieoverdracht naar dijkwachters, hoogwaterbrigadiers en belangstellenden. Bovendien: dijkwachters en hoogwaterbrigadiers zijn uitgenodigd mee te werken aan dit unieke initiatief en konden zo op een ánder ‘vrijwilligersveld’ binnen WDODelta aan de slag. Daardoor vehogen we de betrokkenheid van deze enthousiaste groep vrijwilligers.” De afleveringen van Hoogwaterverhalen zijn te beluisteren op Spotify.

Aflevering 1: De Introductie

Uit de serie Podcast: Hoogwaterverhalen
Datum: 12 oktober 2021

Welkom! Je luistert naar de eerste aflevering van de podcast Hoogwaterverhalen. Deze podcast is allereerst gemaakt voor onze vrijwillige dijkwachters en hoogwaterbrigadiers. Maar ook jij, als luisteraar met interesse voor de dreiging van water, bent van harte welkom!  

Dijkwachters en Hoogwaterbrigadiers: onmisbare vrijwilligers

Wij hebben circa 1.000 km dijken en kaden in beheer. Tijdens extreem hoogwater kan het van groot belang zijn om dijkwachters of hoogwaterbrigadiers op te roepen voor hulp. Elke dijkwachter heeft zijn eigen ‘dijkvak’ waarin hij of zij inspecties uitvoert. Daarbij worden schades aan het crisiscentrum gemeld. Dankzij de meldingen die dijkwachters of hoogwaterbrigadiers doen kunnen we adequaat optreden, waardoor de gevolgen van deze schades beperkt blijven.

De Hoogwaterbrigade roepen we op voor het sluiten van de mobiele waterkering Kampen Midden. Bijvoorbeeld bij hoogwater op de IJssel of bij opstuwend water vanuit het IJsselmeer bij een Noordwester storm.