Westenwind en neerslag zetten kerstpiek op waterstanden

Tot nu toe viel in december de hoeveelheid neerslag die normaal is voor de tijd van het jaar, maar met veel regen en een harde westenwind in de verwachting de komende dagen, ligt een nieuwe hoogwaterpiek in het vooruitzicht. De grondwaterstanden zijn nog steeds hoog en daardoor reageren de waterpeilen snel op nieuwe neerslag. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is alert. Alle gemalen draaien volop om het overtollige water zoveel mogelijk af te voeren.

De droge periode begin december heeft het waterschap gebruikt om water uit sloten, kanalen en weteringen af te voeren en ruimte te creëren voor nieuwe neerslag. De grondwaterstanden zijn door de vele neerslag in oktober en november nog steeds erg hoog en stijgen door de neerslag die de komende week verwacht wordt naar uitzonderlijke hoogte. De waterpeilen reageren snel op nieuwe neerslag en daarom moet het waterschap water afvoeren om wateroverlast te voorkomen. 

Water moet blijven stromen

Om de hoeveelheid water die voorspeld wordt te kunnen verwerken, is het belangrijk dat het water in sloten, kanalen en weteringen kan blijven stromen. Daarom zijn peilbeheerders extra alert op verstoppingen bij duikers en worden eventuele storingen bij gemalen snel verholpen. Vanwege het hoge water staan ook de uiterwaarden van de IJssel vol. Dijkbeheerders controleren de dijken langs de uiterwaarden extra en letten onder meer op bevers. Die zijn door het hoge water op zoek naar een drogere plek. Als bevers in de dijk graven kan de dijk minder stabiel worden. Daarom is dat een aandachtspunt voor het waterschap.

Gemalen draaien volop

Naast neerslag wordt er vanaf donderdag een harde westenwind verwacht. Die zorgt ervoor dat water vanaf de IJssel richting het werkgebied van WDODelta wordt opgestuwd. Dat bemoeilijkt de afvoer van water. Om toch voldoende water af te kunnen voeren, draaien alle gemalen volop. Vanaf woensdag bemant het waterschap gemaal Zedemuden 24/7. Gemaal Zedemuden is het tweede gemaal van Nederland en pompt water vanaf het Meppelerdiep naar het Zwarte water.