Renovatie gemalen en stuwen in 2018

Gepubliceerd op 25 januari 2018

Het algemeen bestuur van het waterschap neemt op 6 februari een besluit over het voorstel om 8 gemalen (al dan niet in combinatie met een stuw) in 2018 te renoveren. Al eerder is besloten om in 2018 ook de renovatie van 5 andere gemalen aan te pakken.

In totaal beheert het waterschap 566 gemalen en stuwen die gemiddeld eens in de 25 jaar worden gerenoveerd of vervangen. Dit netwerk van gemalen en stuwen zorgt voor voldoende water in kanalen, weteringen, meren en sloten. Voor 2018 gaat het om de renovatie van 13 gemalen/stuwen. Deze selectie is gemaakt op basis van een juiste balans tussen prestatie gemaal/stuw, kosten en risico’s.

Om welke gemalen/stuwen gaat het

01 gemaal/stuw Oldenhave gemeente De Wolden
02 gemaal Nijensleek gemeente Westerveld
03 gemaal Bremmelerstraat gemeente Olst/Wijhe
04 gemaal Adsum gemeente Kampen
05 gemaal Zwaantje gemeente Kampen
06 gemaal Stroink gemeente Steenwijkerland
07 gemaal Kadoelen gemeente Steenwijkerland
08 stuw/gemaal Sultansmeer gemeente De Wolden
09 gemaal Hellingwijk gemeente Midden Drenthe
10 gemaal Oosterboer gemeente Meppel
11 stuw gemaal Timmerholt, gemeente Midden Drenthe
12 inlaat Hijken gemeente Midden Drenthe
13 gemaal Windesheim gemeente Zwolle

Renovatie

De renovatie bestaat met name uit de volgende werkzaamheden: werktuigbouwkundige en bouwkundige aanpassingen, herinrichting terreinen, aanpassen besturingsinstallaties en elektra, plaatsen krooshekreinigers en vispasseerbaar maken van stuwen en gemalen.

Duurzaam

Om energie te besparen installeert het waterschap energiezuinige motoren en pompen en waar rendabel kleine windturbines in combinatie met een zonnepaneel.

Kosten

Voor de renovatie van de 8 gemalen/stuwen is een bedrag begroot van 5,1 miljoen euro. Al eerder is een krediet beschikbaar gesteld van 4,1 miljoen euro voor de renovatie in 2018 van 5 andere gemalen. In totaal gaat het dus om een bedrag van 9,2 miljoen euro voor de renovatie van 13 gemalen/stuwen.


gemaal/stuw Timmerholt

Gemaal en stuw Timmerholt