Door de regen en de opeenvolgende stormen is Waterschap Drents Overijsselse Delta al dagen in touw met het vasthouden, verdelen en afvoeren van water om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Sloten, weteringen, kanalen en grachten staan vol, met name in het noordelijke deel van het werkgebied in Zuid-West Drenthe. Het is extreem nat. Gronden zijn verzadigd, waardoor de regen niet de bodem in kan trekken.  

In het noorden van ons werkgebied bij Assen en Beilen is de situatie gisteren kritiek geweest en op verschillende plekken heeft dat tot wateroverlast geleid. Het water is nu zakkende en stroomt via de Drentse Hoofdvaart naar Meppel. Om te voorkomen dat het extra water in Meppel tot wateroverlast leidt, doseren we de afvoer richting Meppel. Na Meppel stroomt het water richting Zwartsluis. Daar draait gemaal Zedemuden op volle toeren en die kan het extra water prima verwerken.

Overijsselse Vecht

Ook de Overijsselse Vecht staat erg hoog. De rivier is buiten haar oevers getreden en uiterwaarden staan vol. Het fietspad bij stuw Vechterweerd tussen Dalfsen en Zwolle staat nog steeds onder water en blijft afgesloten. De verwachting is dat het waterpeil op de Vecht de komende dagen nog verder zal stijgen. Daarom voeren we dijkinspecties uit. Ook het waterpeil in de stadsgrachten van Zwolle staat hoog. Dit komt door de hoge afvoer vanuit de Sallandse Weteringen. Langs De Dedemsvaart tussen Hasselt en De Lichtmis is schade aan de oever door het hoge water en de stormen. De provincie Overijssel werkt samen met het waterschap aan herstel van deze schade.  

Gemalen op volle toeren

Alle gemalen draaien op 100 procent van de capaciteit, ook de grote blikvangers Gemaal Stroink in Vollenhove en Gemaal Zedemuden in Zwartsluis. Laatgenoemde is het op één na grootste gemaal van Nederland en pompt momenteel per minuut de inhoud van drie olympische zwembaden uit het Meppelerdiep. 

“We ontvingen meldingen van diverse aard: van het blank staan van de voortuin tot het riool dat overloopt en water in de kelderruimte. Natuur laat zich niet leiden, ook al zou je dat in dit soort situaties graag willen. Dan stuurden we het water gewoon de goede kant op. We blijven ons 24/7 inzetten om het water kwijt te kunnen. Dat mag men van ons verwachten en die belofte wil ik bij deze doen. Ook al doen we onze uiterste best, bij dit soort uitzonderlijke regenval kan wateroverlast niet voorkomen worden. Hoe vervelend ook. We ontvingen veel meldingen van verschillende problemen. Dat is erg jammer en we begrijpen dat het tot frustratie kan leiden. Als waterschap doen we wat we kunnen, voor de volle 100 procent. Maar ook aan het afvoeren en bergen van water zit een grens.”

Dagelijks bestuurder Hans Pereboom

Verwachtingen komende dagen

De weersverwachting laat zien dat de wind afneemt. Komende week wordt er nog neerslag verwacht, maar niet in die mate van afgelopen weekend.