Nieuwe spoelplaats moet bestrijdingsmiddelen uit Drents oppervlaktewater terugdringen. Landbouwwerktuigvereniging De Noeste Vlijt uit Wapse nam op vrijdag 16 maart een nieuwe wasplaats voor landbouwvoertuigen in gebruik. Nieuw aan deze wasplaats 2.0 is dat ook landbouwspuitmachines schoongemaakt kunnen worden. Agrariërs kunnen op de wasplaats hun machines reinigen en hoeven dat niet meer op eigen terrein te doen. Het afvalwater met resten van gewasbeschermingsmiddelen wordt verwerkt op locatie Dat zorgt voor minder vervuiling van het water, omdat er geen restanten van gewasbeschermingsmiddelen in sloten, kanalen en rivieren terechtkomen.

De nieuwe wasplaats in Wapse voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en is voorzien van de nieuwste technieken. Zo zijn er opvangbakken waarin het afvalwater wordt opgevangen. Daardoor komen schadelijke stoffen niet in de sloot terecht, maar worden ze op een veilige manier verwerkt. De nieuwe wasplaats is een aanvulling op de huidige wasplaats die alleen vetten en olie verwerkt. De wasplaats is in eerste instantie bedoeld voor leden van de Landbouwwerktuigenvereniging De Noeste Vlijt, maar ook andere agrariërs uit de omgeving zijn welkom om hun machines te reinigen. Freddy Oostra van de landbouwwerktuigenvereniging legt uit: “Het gaat niet alleen om gewone landbouwmachines. Deze wasplaats is ook geschikt voor pootmachines en maiszaaiers. Met de nieuwe wasplaats zetten we als landbouwers weer een stap in de goede richting.”

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De nieuwe wasplaats in Wapse is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Doel van dit Deltaplan is onder andere het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen in sloten en vaarten. De vier waterschappen in Drenthe en de provincie hebben met behulp van Europese landbouwsubsidies een bedrag van acht miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering van maatregelen binnen dit agrarische Deltaplan. Waterschap Drents Overijsselse Delta en provincie Drenthe willen door bij te dragen aan projecten als de wasplaats Wapse boeren stimuleren vooraf na te denken over duurzaam watergebruik. De nieuwe wasplaats is hiervan een voorbeeldproject. LTO Noord inventariseert momenteel de centrale wasplaatsen in Drenthe om te kijken of er meer wasplaatsen zijn die aangepast kunnen worden.