Op het boerenerf vinden veel activiteiten plaats zoals het opslaan van kuilvoer, het reinigen van machines en de uitloop van koeien over een koepad. Bij deze bezigheden kan het erf vuil raken.

Wasplaatsen van spuitmachines

In de praktijk blijkt dat veel (spuit)machines op het erf worden schoongemaakt. Door bijvoorbeeld het spoelen van veldspuiten, poot- en of zaaimachines en lege verpakkingen op het erf, kunnen er resten van GBM in het riool of de sloot terecht komen. Een probleem dat de kwaliteit van het oppervlaktewater èn het behoud van middelen bedreigt. Als middelen namelijk in te hoge concentraties in het oppervlaktewater (blijven) voorkomen, kunnen ze verboden worden, waardoor middelen uit de handel verdwijnen.  Samen met agrarische ondernemers willen we deze afvalwaterstroom met GBM naar het oppervlaktewater en riolering beëindigen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het aanleggen van een wasplaats met (biologische) zuivering op agrarische bedrijven. Bekijk hier de video over het aanleggen van een wasplaats.

Subsidiemogelijkheden

Voor de investering in de aanleg van een zuivering is subsidie beschikbaar. Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen voor de aanleg van een wasplaats met zuivering. De maximale bijdrage bedraagt € 10.000,– per bedrijf. 

Kuilvoeropslag

Op boerenerven leiden afstromend percolaat en perssappen vanuit de kuilvoeropslag nogal eens tot problemen met de waterkwaliteit. Vaak zijn die met eenvoudige ingrepen simpel en snel op te lossen. 

Absorberende onderlaag

Een effectieve maatregel is bijvoorbeeld het aanbrengen van een absorberende onderlaag onder het kuilvoer. Dit bevordert de voederwaarde in het kuilvoer en het sap kan niet wegstromen. In de meeste gevallen is een absorberende onderlaag van ongeveer 15 tot 20 centimeter voldoende dik. Er zijn diverse absorberende producten: koolzaad, tarwe, gerst, stro, graszaadhooi, luzerne, droge graskuil of gedroogde bietenpulp.

Een absorberende onderlaag heeft als voordeel dat het perssap in de kuil blijft, waardoor het verlies aan voederwaarde wordt beperkt. De ondervloer, of die nu bestaat uit beton of klinkers, blijft intact en er zijn geen problemen met het uitkuilen en het voeren van het stro.

Sleufsilo met gescheiden waterafvoer

Een andere oplossing is een sleufsilo met gescheiden waterafvoer. Hierbij wordt een afwateringssysteem aangelegd, waarbij perssappen en hemelwater van elkaar kunnen worden gescheiden. Dit kan bijvoorbeeld met in het midden of aan één kant (op één oor) diverse afvoerputten. De putten onder het voer en de eerste vrije put, waarin nog perssap en percolaat kunnen afstromen, staan in verbinding met een aparte opslagkelder. Dit water kan worden uitgereden over het land. De andere putten, die in principe alleen schoon hemelwater afvoeren, staan zo ingesteld dat ze naar de sloot afvoeren. De sleufsilo met gescheiden waterafvoer heeft als voordeel dat hij altijd inzetbaar is, ook bij onverwachte natte kuil en er komt minder hemelwater in de kelder.

Subsidiemogelijkheden

Het ministerie van Economische Zaken geeft subsidie voor investeringen in milieuvriendelijke technieken. Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). U komt voor MIA of Vamil in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat en voldoet aan de daarin gestelde eisen.

Meer informatie?

Alle informatie voor agrariërs hebben wij gebundeld op de pagina Landbouw en Water. Meer praktische informatie over wet- en regelgeving en emissiebeperking op het erf vindt u via onderstaande links:

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen via het nummer 088 233 1200 of stuur een mailtje naar Wim van Leussen (wimvanleussen@wdodelta.nl) of René Gerritsen (renegerritsen@wdodelta.nl).