Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het project Stadsdijken Zwolle. Meer informatie over Stadsdijken Zwolle vindt u op de projectpagina

Hoe kan ik meedenken met dit project?

Als u actief mee wilt denken en -doen in de planvormingsfase van het project, kunt u Dijkdenker worden. De Dijkdenkers is een groep van nu ongeveer 40 mensen die bestaat uit bewoners van Holtenbroek, Stadshagen of Aa-landen, gebruikers van de dijk, sportverenigingen of lid van een belangenorganisatie (over bijvoorbeeld natuur of milieu). De Dijkdenkers komen ongeveer 5 keer per jaar bijeen om mee te denken over de ontwerpfase en om inbreng te geven vanuit hun interesse en deskundigheid. Als u Dijkdenker wilt worden, stuur dan een bericht naar stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl.

Wanneer weet ik definitief hoe het ontwerp voor de dijkversterking eruit komt te zien?

Het ontwerp voor de dijk wordt gemaakt ‘van grof naar fijn’. Dat betekent dat we eerst gaan bepalen waar de dijk precies komt te liggen en hoe hoog, breed en stevig deze moet zijn. Dat weten we na de zomer van dit jaar definitief. Daarna wordt het ontwerp in steeds meer detail uitgewerkt: waar komen de wandelpaden precies terug, waar komt een bankje te staan, wat wordt straks nou het uitzicht vanuit mijn woonkamer?

Wat is een damwand?

Een damwand is een letterlijke muur (vaak van metaal), die onder de grond zit. Deze muur bestaat uit verschillende stalen lange stalen platen (variërend van een paar meter tot wel 20 m lang), die in de verticaal (dus rechtop) in de grond wordt getrild of geduwd. De damwand zorgt ervoor dat de grond die er voor of erachter zit, stevig op z’n plek blijft, ook wanneer de grote krachten op staan door bijvoorbeeld het gewicht van de dijk, of het water. Zit een damwand in de grond, dan zie je er na de uitvoeringsfase van het project niks meer van. De stalen (vaak roestbruine en geribbelde) rand die je vaak langs een kade of oever ziet, is ook een damwand. Die blijf je vanaf de waterkant dus wel zien.

Hoelang duurt het ongeveer om een damwand te plaatsen? Hoe groot is dan de overlast?

Dat hangt heel erg van de situatie af en is dus ook niet makkelijk te beantwoorden. Het plaatsen van een damwand brengt inderdaad hinder met zich mee. Dat kan geluidsoverlast zijn, en trillingsoverlast. Het verschilt per methode wat de overlast kan zijn, en ook hoeveel en hoe lang. Zodra we verder zijn met de plannen en we weten precies weten waar welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, kunnen we inschatten welke bewoners/gebruikers hiervan last zullen hebben. Daar passen we ook de uitvoeringsmethoden op aan. We houden ons altijd aan de vastgestelde normen voor geluid en trillingen, en we zorgen ervoor dat je als bewoner altijd weet met wie je contact kunt opnemen bij overlast. Op die manier willen we het project met zo min mogelijk hinder gaan uitvoeren. 

Wat voor overlast zal de buurt er nog meer van hebben?

Naast het maken van damwanden, krijgt de buurt ook te maken met zwaar transport van grond en klei, dat zorgt ook voor trillingen. En ook moeten er op verschillende plekken andere schermen of constructies in de grond worden gemaakt. Ook hiervoor geldt: we doen ons uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken, en we zorgen dat we bereikbaar zijn voor overleg, beantwoording van vragen of klachten.

Zit er veel kostenverschil tussen de verschillende varianten?

Dat weten we nog niet. We zijn dit nu aan het berekenen. In de zomer weten we hier meer over.

Ik heb een idee ingebracht voor de Stadsdijken. Wanneer hoor ik hier meer over?

In de vlog heb je hier al iets over gehoord! We zijn druk bezig met bepalen welke ideeën een plek kunnen krijgen in het project. Ook hiervoor geldt: hoe beter we weten hoe het ontwerp eruit gaat zien, hoe meer zekerheid we kunnen geven over de ideeën die door bewoners zijn ingebracht. Neem sowieso even contact op met Lot van Travers Welzijn (via info@onzedijk.nl), zij werkt samen met het waterschap (en de gemeente) aan de ideeën. Misschien kan je zelf ook wel met je idee aan de slag, en kunnen we het samen doen! Nog voor de zomervakantie zullen we hierover met concretere informatie komen.

Wanneer weten jullie of de bomen worden gekapt langs de Stadsdijken?

We verwachten wel dat er bomen zullen moeten worden gekapt. Dat is bij zo’n groot project eigenlijk onvermijdelijk. Maar dit doen we alleen als het redelijkerwijs niet anders kan. Want we sparen het liefst zoveel mogelijk bomen, net als ieder ander. We verwachten dat we in 2021 over specifieke bomen kunnen zeggen of we ermee in de knel komen met het ontwerp. Goed om te weten: waar we bomen kappen, zullen we ook nieuwe planten. Niet op precies dezelfde plek, en waarschijnlijk een jonge en dus wat kleinere, maar we doen ons best de Stadsdijken zo groen mogelijk te houden.

Hoe en wanneer kan ik bezwaar maken tegen dit project?

Tegen het project zelf is geen bezwaar meer mogelijk: dat de dijk versterkt gaat worden, dat staat vast. Die inspraakperiode is zo’n 3 jaar geleden geweest. Ook staat het vast dat er een dijkversterking gaat komen, en niet een kering/sluis in het Zwartewater. In de fase waarin we nu zitten, is er nog geen formeel bezwaar te maken. Dat kan wanneer het bestuur van het waterschap het Voorlopig Ontwerp vrijgeeft voor inspraak. Dat zal na de zomer zijn, naar verachting in september. Uiteraard kunt u met vragen, opmerkingen of klachten altijd contact opnemen met het projectteam. We kijken dan wat we voor elkaar kunnen betekenen. Neem contact op via stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl of bel met Anne-Krijn Piersma van het waterschap: 06-29361420.

Blijven de kolken langs de dijk behouden?

Ja, in het ontwerp dat er nu ligt blijven de kolken behouden. Het is aannemelijk dat er wat iets aan de kolken verandert, zoals het maken van een damwand langs de rand, omdat er ter plaatse van de kolken vaak erg weinig ruimte is om de dijk te versterken.

Wat is jullie rol in de woningbouwontwikkeling op de plek van de jachthavens bij Holtenbroek?

De bouwplannen van de Zwartewater Ontwikkelcombinatie (ZOC), in het gebied van de huidige jachthavens, staat los van de dijkversterking. Dat betekent dat we het waterschap de dijk sowieso gaat versterken, los van wat er aan de andere kant van de dijk gebeurt. Het waterschap heeft ook niets te zeggen over het wel of niet doorgaan van deze ontwikkelingen. Hiervoor kan je vragen stellen aan de projectontwikkelaar. Natuurlijk zijn het waterschap en de Ontwikkelcombinatie wel goed met elkaar in contact, om ervoor te zorgen dat het ene project het andere niet in de weg zit.

In hoeverre houden jullie rekening met planten en diersoorten die er leven langs de dijk?

Daar doen we zorgvuldig onderzoek naar. Zo is er onlangs al een ecoloog op onderzoek uit gegaan om te kijken welke plant- en diersoorten er allemaal leven. En voorafgaand aan bijvoorbeeld grondonderzoeken doen we een check op broedvogels in het gebied. Welke effecten de dijkversterking heeft op de natuur langs de dijk, zullen we ook goed blijven onderzoeken in de komende fase.

Komt er verlichting op de dijk?

Waar nu geen verlichting is, komt het waarschijnlijk ook niet. Dat is een keuze van de gemeente, die gaat over het plaatsen en onderhouden van de straatverlichting. Er is geen verlichting op de dijk omdat de fiets- en wandelpaden op de dijk over het algemeen geen hoofdroutes zijn. Er zijn dus andere, vaak snellere manieren van A naar B, en die zijn wel verlicht. Daarbij komt dat nachtelijke verlichting voor veel dieren schadelijk is. Denk aan vleermuizen, maar ook verschillende soorten insecten en vogels. Ook planten kunnen last hebben van nachtelijke verlichting: hun ‘ritme’ raakt ervan in de war waardoor hun groeien en bloeien niet meer goed werkt. Trouwens, ook veel bewoners vinden dat de dijk ’s nachts de donkere dijk mag zijn. Wel zo fijn voor sterren kijken!

Kan er een doorgetrokken fietspad komen van de Twistvlietbrug tot de fietstunnel naar de binnenstad?

het korte antwoord: nee, dat gaat er niet komen. Deze wens om het fietspad door te trekken achter de wijkboerderij horen we wel regelmatig. Maar ook het
tegenovergestelde: het juist weren van fietsen op dat deel van de dijk. De wijkboerderij is er ook geen voorstander van, net als de kinderopvang van Doomijn. Er steken daar vaak groepen kinderen over de dijk, en men voorziet daar wel gevaarlijke situaties als daar een doorgaand fietspad komt. Ook de gemeente heeft aangegeven dat ze een doorgetrokken fietspad niet zien zitten. De fietsroute blijft via de aansluiting van de Holtenbroekerdijk op de Klooienberglaan. De gemeente is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en bepaalt uiteindelijk ook of een fietspad ergens wel of niet komt te liggen.

Wat doen jullie met de input die bewoners geven?

Bewoners kennen de dijk en de omgeving als geen ander. Daarom is het heel waardevol om te horen hoe zij de dijk gebruiken, en wat belangrijke plekken en kenmerken zijn. Daar proberen we dan rekening mee te houden, of de mooie plekken juist mooier te maken. Uiteindelijk is de dijk niet alleen maar een bult grond die water tegenhoudt, maar ook een belangrijk onderdeel van de woonomgeving. Alle wensen en ideeën waarover we met bewoners hebben gesproken, staan netjes opgeschreven in ons projectsysteem, en het Dijkteam beoordeelt deze stuk voor stuk. Ook bespreken we elk idee met de gemeente en met Travers Welzijn. Zo doen we ons best om alles mee te nemen wat we kunnen, en waar dat niet kan (want niet alles kan) ook duidelijk uit te leggen waarom dan niet.

Staat het niet allang vast wat jullie van plan zijn?

Nee. We werken ‘van grof naar fijn’: de grote lijnen staan inmiddels vast (dijkversterking, aan welke kant van de dijk, hoe hoog moet ie worden, etc), maar heel veel zaken komen pas in een later stadium aan bod. Dat doen we waar mogelijk ook met bewoners samen, en met bedrijven, en andere overheden. Want het is niet alleen onze dijk. Uiteindelijk is het waterschap wel de partij die bepaalt, want er moet iemand een knoop doorhakken. Maar we willen altijd zo duidelijk mogelijk laten zien waar we mee bezig zijn, welke keuzes we maken, en waarom we dat doen. Daarom: heb je een vraag: stel ‘m hier, of via stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl. Dan laten we je zien waar we mee bezig zijn!

Wanneer gaan de werkzaamheden beginnen?

Volgens de huidige planning beginnen de werkzaamheden halverwege 2022. Nog een hele tijd te gaan dus. In die tussentijd werken we het ontwerp steeds verder in detail uit en doen we veel onderzoek, om verrassingen tijdens de uitvoering te voorkomen.

In hoeverre weegt onze input mee ten opzichte van aspecten als kosten of technische mogelijkheden?

Daar is geen vaste formule voor. Het hangt ervan af hoe groot de voordelen of de nadelen zijn. Stel: één variant heeft de voorkeur van bewoners, maar die is veel duurder, dan moeten we flink ons best doen om aan te tonen dat het draagvlak van de buurt zwaarder weegt dan dat extra geld. Aan de andere kant: een maatregel die wat goedkoper is, maar waar de buurt fel op tegen is, die komt er ook niet zomaar door. Het is dus altijd een afweging, die we niet van tevoren kunnen geven. Wel kunnen en zullen we altijd laten zien hoe die afweging gaat, en waarom keuzes gemaakt worden.