Vraag en antwoordpagina schouw

Sommige sloten moeten onderhouden worden door bewoners zelf. Welke zijn dat? En waarom is dat zo? Wanneer en waarom controleren we? Lees alles over schouw op deze pagina. Veelgestelde vragen vindt u hier.

Ligt er bij mij een schouwsloot?

Bekijk hiervoor de kaart waarop alle sloten zijn aangegeven die onderhouden moeten worden via www.wdodelta.nl/onderhoud-van-sloten-controleren-schouw. Heeft u nog vragen? Mail deze naar schouw@wdodelta.nl en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Ik wil wel schoonmaken, maar kan dat niet in verband met nattigheid of gewas.

Mail naar schouw@wdodelta.nl met vermelding van:

  • Perceelscode (kadastrale gegevens)
  • Reden dat u het onderhoud niet op orde kunt maken
  • Naam, adresgegevens, telefoonnummer

Ik ben niet meer eigenaar

Mail naar schouw@wdodelta.nl met vermelding van:

  • Perceelscode (kadastrale gegevens)
  • Naam, adresgegevens van de voormalige én nieuwe eigenaar
  • Telefoonnummer(s)

Het perceel is momenteel verpacht /verhuurd

De eigenaar van het perceel is verantwoordelijk voor informatieoverdracht aan de pachter over de schouwplicht.

Ik ben niet de (kadastrale) eigenaar van de sloot (kadastrale grens is over de sloot).

De eigenaar die aanliggend aan de sloot ligt, is verantwoordelijk (binnen 2 meter van insteek sloot). Eigendom doet hier niet ter zake. Er zijn ook schouwsloten in eigendom van het waterschap waarbij aan beide zijden de aanliggende percelen/eigenaren verantwoordelijk zijn.

Ik ben onterecht aangeschreven

Excuses voor het ongemak. Wij zoeken dit verder uit. We vragen u dit te mailen naar schouw@wdodelta.nl met vermelding van:

  • De reden waarom u denkt onterecht te zijn aangeschreven.
  • Perceelscode (kadastrale gegevens)
  • Uw telefoonnummer(s)

Normaal maakt de gemeente (of andere overheid) altijd schoon (deze is nog niet geweest).

De eigenaar die aanliggend aan de sloot ligt, is verantwoordelijk voor zijn deel (binnen 2 meter van insteek sloot). Ons advies is om uw eigen deel schoon te maken of contact op te nemen met de gemeente wanneer die langskomt. Onze ervaring is dat het meestal kleinere sloten betreft gelegen langs de weg.

Ik kan door omstandigheden niet zelf schoonmaken (leeftijd, ziekte, gestel o.i.d.)

Ons advies is om een bedrijf in te schakelen die u daarbij helpt (hoveniersbedrijf, loonbedrijf, cultuurtechnisch bedrijf). U blijft zelf verantwoordelijk voor uitvoering.

Ik wil schoonmaken, maar de aanliggende eigenaar aan de overzijde niet.

U bent verantwoordelijk voor uw zijde. Zo nodig schrijven wij de overzijde aan of passen in het ergste geval bestuursdwang toe.

Ik wil schoonmaken, maar kan er niet bij komen (door bossingel of bebouwing)

Ons advies is in overleg te gaan met aanliggende aan de overzijde. Wellicht kunt u de kosten delen. Het blijft uw verantwoordelijkheid.

Ik wist niet dat er een schouwverplichting op mijn sloot rust (door aankoop, ruilverkaveling)

Wij zijn ons ervan bewust dat deze verplichting niet in de koopakte is opgenomen, maar verzoeken u om het onderhoud zo spoedig mogelijk uit te voeren. In december komen wij controleren.

Moeten overhangende takken worden verwijderd (houtopslag) en bladeren voor de duiker en in de sloot? Vaak na een windvlaag ligt de sloot weer vol.

Soms han­gen er strui­ken en tak­ken in de schouw­sloot. Tij­dens de schouw wordt er op ge­let dat deze niet voor op­stu­wing van wa­ter zor­gen in de sloot. Het is daar­om ver­stan­dig de strui­ken en tak­ken op te snoei­en zo­dat dit wordt voor­ko­men.

Bla­de­ren voor een dui­ker zor­gen voor de op­stu­wing van wa­ter waar­door het wa­ter niet goed kan wor­den af­ge­voerd. Het wa­ter­schap ad­vi­seert daar­om de bla­de­ren re­gel­ma­tig voor de dui­ker te ver­wij­de­ren.

Is het voldoende dat ik de slootbodem en talud maai met een bosmaaier of strimmer?

Onderhoud van de schouwsloot kan worden uitgevoerd met een bosmaaier of strimmer als de slootbodem droog is. Dan kan de slootbodem en talud vanuit de sloot worden gemaaid. Het maaisel moet worden verwijderd uit de sloot. Eventueel indien nodig de bodem uitdiepen met een schop.