Sommige sloten moeten onderhouden worden door bewoners zelf. Welke zijn dat? En waarom is dat zo? Wanneer en waarom controleren we? Lees het op deze pagina.

Onderhoud van sloten controleren (schouw)

Wij onderhouden veel sloten en kanalen in ons gebied. Daarmee bedoelen we het maaien van het talud en de bodem van de sloot, het uitdiepen van de bodem tot de onderzijde van de eventuele aanwezige duiker en het schoonmaken van de duikers in de sloten. Bij een aantal sloten moeten bewoners dit zelf doen: als hun grond eraan grenst. Of dit ook gedaan wordt, controleren we ieder najaar (van oktober tot half november).

Waarom controleren we?

Planten en onkruid dat langs sloten groeit, zorgt ervoor dat water niet goed kan stromen. Daarom is maaien belangrijk. Want alleen dan kunnen wij voor extra water zorgen als het al een tijdje droog is. En juist weg laten stromen als er heel veel regen valt.

Hoe controleren we?

Dit jaar doen we een proef met luchtfoto’s. Want luchtfoto’s maken is minder afhankelijk van het weer dan satellietbeelden, zoals we voorgaande jaren deden. Luchtfoto’s zijn scherper. We werken met software die de foto’s kan verwerken. Want de computer geeft dan de ‘groene’ (niet onderhouden) sloten weer. Zo’n 70% van alle secundaire sloten zijn als schoon aangemerkt. De tweede stap is dat wij die beelden goed gaan bekijken. We zoomen in en kunnen dan nog meer zien en analyseren. In deze stap valt er weer een deel af en zien wij dat de sloten schoon zijn. Pas dan gaan wij het gebied in. We hebben dan nog 10% fysiek te controleren. Het is dan eind november of begin december, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Contact

Wij vinden contact heel belangrijk. Want we werken samen met u op basis van vertrouwen. Heeft u uw sloot onderhouden, stuurt u ons dan een foto per mail. Dan gaan we niet meer bij u langs. U kunt dit op de volgende manier aan ons laten weten: 

  • Per mail: via schouw@wdodelta.nl met een foto van de schone sloot en onder vermelding van uw naam, het kadastraal nummer en eventueel uw telefoonnummer.
  • Schriftelijk: stuur uw brief aan het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, t.a.v. team Toezicht en Handhaving, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.

Welke sloten controleren we?

Als u zelf de sloot moet maaien, krijgt u hierover een brief van ons. Daarop staat ook een ‘perceelcode’. Die code kunt u op deze kaart invullen. Bijvoorbeeld HGV00K4975 (geen spaties en nullen voor of achter de nummers). Dan ziet u automatisch het perceel en de schouwsloot.  

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? We hebben een vraag- en antwoordpagina gemaakt. Kijkt u eerst of u vraag daar beantwoord wordt. Staat uw vraag er niet tussen dan kan u altijd contact met ons opnemen.