Dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst voorlopig gegund aan Boskalis Nederland BV.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het voornemen uitgesproken het project dijkversterking Zwolle-Olst te gunnen aan Boskalis Nederland BV. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent dat deze marktpartij samen met het waterschap aan de slag gaat met dit project. Andere marktpartijen die met de aanbesteding meededen, hebben nog de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Als de bezwaartermijn is afgelopen en er zijn geen bezwaren ingediend, kan de gunning begin juli definitief worden gemaakt.