Wij hebben onlangs de watervisie ‘meer dan water’ vastgesteld. De watervisie is het kompas voor de komende tien jaar. Voor de ontwikkeling van deze visie is het waterschap met onze gebiedsrelaties een expeditie gestart die niet eindigt.

De ambities uit de watervisie gaan wij de komende maanden doorvertalen naar doelen en maatregelen voor de periode 2022-2027. Een aanvulling op de watervisie is dat de doelen in het waterbeheerprogramma ook worden uitgewerkt voor de verschillende deelgebieden binnen ons waterschap.

Gebiedsbijeenkomsten

Een belangrijke stap bij het opstellen van het waterbeheerprogramma zijn de gebiedsbijeenkomsten. De eerste gesprekken zijn gepland in november. We nodigen onze partners en stakeholders uit om te bespreken hoe ambities en doelen uit de Watervisie in de verschillende gebieden kunnen worden uitgewerkt. Dit resulteert in gebiedsuitwerkingen die worden opgenomen in het ontwerp waterbeheerprogramma dat naar verwachting in mei 2021 ter visie wordt gelegd. Lees hierover meer in het participatieplan.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u hierover per email contact op nemen met Bertho Bulthuis, projectleider van het waterbeheerprogramma 2022-2027 per mail via: berthobulthuis@wdodelta.nl