De jeugd heeft de toekomst en het waterschap heeft de verantwoordelijkheid om die goede toekomst nu al voor te bereiden. Daarbij: de jongeren van nu moeten de waterschappers van morgen willen zijn. Hier ligt volgens onze jeugdbestuurder Naut de Vroome een uitdaging, met ook mogelijkheden om die uitdaging aan te gaan.

Perspectief van de jonge inwoner

Die mogelijkheden zitten volgens Naut vooral in educatie en strategisch en samenhangende social media-gebruik door WDODelta om het bereik verder te vergroten. “We moeten meer denken vanuit het perspectief van een jonge inwoner”, aldus Naut. En wat dat perspectief is? Daar zullen we onze jeugdbestuurder voor inzetten. Want één ding daarin is duidelijk: voor (met alle respect) ouderen is het altijd lastig om in de belevingswereld van de jeugd van nu te stappen. "Om te zorgen dat jongeren terug komen op de sociale media van het waterschap, zal je content nodig hebben die jongeren inspireert."

foto van naut de vroome

Onderwijs

Dit geldt ook voor onderwijs. WDODelta zet in op het basisonderwijs, waar bijvoorbeeld het zichtbaar maken van stromend regenwater en het klimaatbestendig inrichten van een schoolplein via het subsidieprogramma KlimaatActief! tot de verbeelding van kinderen en ouders speelt. Een bijpassend lespakket en je hebt theorie en praktijk binnen handbereik. Niets inspireert zo als meteen in aanraking komen met wat je net geleerd hebt. Wij denken dat dit bijdraagt aan de langere termijn: het duurt even voordat basisschoolleerlingen doorstromen naar de studiekeuze later. Naut geeft aan dat wat hem betreft het geld beter besteed kan worden. Het waterschap kan zich bijvoorbeeld richten op studenten die nu een watergerichte opleiding gaan doen: “onderzoek bijvoorbeeld of het waterschap een deel van het collegegeld van studenten uit ons werkgebied voor zijn rekening kan nemen. Dit kan een waterstudie laagdrempeliger maken”. “Bij het waterschap zijn technici niet een handige hulp, maar een voorwaarde om te kunnen bestaan. De belangrijkste reden dat jongeren niet voor technische vakken kiezen is dat ze niet weten wat je er later mee kan. Dat kan je oplossen met educatie”, aldus Naut.

Meten is weten

Naut: “20 procent meer waterbewust gedrag? Het is moeilijk zoiets te meten. Toch is dat wel belangrijk, omdat er veel geld in wordt gestoken. Alleen het creëren van waterbewustzijn heeft weinig betekenis. Het gaat erom dat jongeren dit ook omzetten in waterbewust gedrag”. En daar werkt WDODelta graag aan mee, mét Naut, mét jongeren, mét inspiratie!"

Meer informatie