De stuwen Vechterweerd en Vilsteren zijn druk bezochte locaties, zeker in de zomerperiode. Het zijn knooppunten voor fietsers, wandelaars en pleziervaart.

Geschiedenis

De Overijsselse Vecht is een regenwaterrivier in Duitsland en Nederland. Door de kanalisatie van de Vecht stroomde het water makkelijker af en was de waterstand te laag voor de scheepvaart. Om deze goed te kunnen reguleren, werden zeven stuwen aangelegd. Een stuw is een klep in een sloot of kanaal, waarachter het water blijft staan om het water op een specifiek peil te houden. De Haandrik, Ane (inmiddels afgebroken) Hardenberg, Diffelen (bij Mariënberg), Junne (iets ten oosten van Ommen), Vilsteren en Vechterweerd (bij buurtschap Marshoek, tussen Dalfsen en Zwolle).

Stuw Vechterweerd

De meest benedenstrooms gelegen stuw was die bij Vechterweerd. Deze stuw kwam in 1911 gereed. Oorspronkelijk bestond het afsluitmiddel van de stuwen uit stalen schuiven of schotten die met een kraan werden geplaatst en verwijderd. Hedendaags is het een moderne stuw die goed passeerbaar is voor wandelaars en fietsers.

Sluiswachterswoning

De monumentale sluiswachterswoning bij Vechterweerd is gerenoveerd en ingericht om bezoekers te ontvangen en te vergaderen. Elke eerste zaterdag van de maand is de woning van 10.00 - 16.00 uur voor het publiek geopend. In de woning kunnen bezoekers informatie over de Vecht krijgen, er zijn leuke struinopdrachten voor buiten en men kan genieten van de omgeving van de Vecht. Vanwege de scherpere maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus is de sluiswachterswoning Vechterweerd gesloten tot 1 juni 2020.

Vispassage

Elk voorjaar trekken miljoenen vissen de beken en rivieren op om te paaien en eitjes te leggen. Tijdens deze reis komen zij allerlei obstakels tegen, zoals stuwen en gemalen. De afgelopen decennia werkten waterschappen hard om veel van deze obstakels te verwijderen of passeerbaar te maken. Ze bouwden onder meer vispassages; dat zijn geulen of constructies rond stuwen of gemalen, waardoor de vis stapsgewijs het hoogteverschil in het waterpeil overbrugt. Zo vervolgen de vissen hun weg stroomopwaarts. In 1987 is een vistrap naast de stuw aangelegd.

Stuw Vilsteren

De stuw Vilsteren is aangelegd nadat de lengte van de Overijsselse Vecht aan het eind van de 19e eeuw werd teruggebracht van 90 tot 60 kilometer. De stuwen dienden om hoge gebieden niet te laten verdrogen en lage gebieden niet te laten overstromen. Naast de stuw ligt een vistrap die tijdens de paaitijd voor een spektakel zorgt: paailustige vissen kunnen 1,5 meter hoogteverschil overbruggen dankzij de vistrap.

Sluizen

De Vecht kent een aantal sluizen waar u met uw boot door kunt. Sluiswachters bedienen de sluis op het moment dat een boot de sluis passeert en treden op als gastheer in het gebied rond de Vecht. U moet uiterlijk 20 minuten vóór sluitingstijd bij de schutsluis aanwezig zijn.

Bedieningstijden schutsluizen Vechterweerd en Vilsteren

De sluizen bij Vechterweerd en Vilsteren worden bediend door sluiswachters. Zij zijn gedurende het vaarseizoen dagelijks tussen 09.00 en 17.00 uur beschikbaar om ze te bedienen. Op de pagina over de bedieningstijden is hier meer informatie over te vinden.

Heeft u gevonden wat u zocht?