De Soestwetering is een hoofdwatergang in Salland in de Nederlandse provincie Overijssel.

Gebied

Een wetering is een (gegraven) watergang. Vooral bij de ontginning van laagveengebieden was het graven van een wetering belangrijk voor de afwatering van het gebied. De Soestwetering is een hoofdwatergang in Salland in de Nederlandse provincie Overijssel. De wetering loopt vanaf de Holtense buurtschap Dijkerhoek door een groot deel van Salland richting Zwolle. Hier komt ze samen met de Nieuwe Wetering en het Almelose Kanaal. Na het kruisen met de Stadsgracht loopt dit kanaal via de Thorbeckegracht totdat het wederom de Stadsgracht kruist, vervolgens gaat het verder als Zwartewater en mondt ten slotte uit in het Zwarte Meer.

Peilbeheer

Stuw met gemaal in de Soestwetering bij Lettele. Hierdoor is het niet alleen mogelijk water langer in het gebied te houden maar kan het bij ernstige tekorten ook vanuit het Overijssels Kanaal en de IJssel naar het oosten geleid worden. De Soestwetering wordt ook benut om, met behulp van gemalen, in droge periodes IJsselwater het gebied in te brengen ten behoeve van de landbouw.

Vispassage

Het waterschap geeft met onder andere Europese subsidie de oevers van steeds meer kleine waterlopen een natuurlijker karakter. Naastgelegen landbouwgronden worden daarbij plaatselijk omgevormd tot retentiegebied voor de berging van incidentele overschotten aan hemelwater. Deze gebruiksverandering van de oeverlanden biedt plaatselijk meer ruimte aan plant en dier.

In de Soestwetering is in opdracht van het waterschap bij een stuw een vispassage geplaatst. In 26 stappen kan de vis dan van de ene wetering in de andere wetering komen om stroomopwaarts te gaan.

 

Heeft u gevonden wat u zocht?