Het watersysteem in het gebied rondom Steenwijk is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het daarom klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. Op deze pagina leest u daar meer over.

Waar?

Het projectgebied is ruim 1.000 hectare groot en ligt aan de noordoost zijde van Steenwijk.

Wat doen we?

Samen met de inwoners en andere partijen hebben we de afgelopen tijd een plan gemaakt voor het gebied. Zo hebben we het oude peilbesluit geactualiseerd en vastgelegd in een nieuw peilbesluit voor de komende 10 jaar. De peilen in het gehele gebied blijven zoals ze nu ook zijn. Uitzondering hierop is één peilvak: op verzoek van een aantal grondeigenaren is er de mogelijkheid om daar het maximum peil te verhogen, verder wijzigt er dus niets. Voor een ander peilvak gaan we met de grondeigenaren en belanghebbenden nog in gesprek om daar het toekomstig peil te bepalen. We gaan 4 stuwen langs de Gruttoweg en 3 stuwen langs De Wulpen renoveren en technisch weer in orde maken. Zo kunnen we het beheer weer effectiever uitvoeren en voldoet alles weer aan de gestelde eisen. 

Lees hier meer over de bekendmaking van het peilbesluit Eesveen-Kallenkote

Wanneer?

Aannemersbedrijf Oosterhuis voert namens het waterschap de werkzaamheden uit. We starten in april (week 17) met de uitvoering en streven erna om rond de zomer klaar te zijn. Met verschillende grondeigenaren nemen we binnenkort nog persoonlijk contact op om de werkzaamheden af te stemmen. Uiterlijk 2 weken vóórdat de werkzaamheden bij een stuw start zal de aannemer contact opnemen met de betreffende grondeigenaren. Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wegen soms minder goed begaanbaar zijn. Dit wordt aangegeven met verkeersmaatregelen en verkeersborden. Uiteraard doen we er alles aan om hinder te beperken en nemen we maatregelen om de veiligheid van u en overige weggebruikers te waarborgen.

Overige informatie

  • Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via 088- 233 1200. Vermeld hierbij de naam van het project;
  • De aannemer werkt volgens de Wet natuurbescherming;
  • Werkuren van de aannemer zijn op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur;
  • Voor vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van aannemersbedrijf Oosterhuis, Paul Smit via 0522 - 491686.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Peter Brokke.