Het watersysteem in het gebied rondom Steenwijk is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het daarom robuuster en klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. Op deze pagina leest u daar meer over.

Waar?

Het projectgebied is ruim 1.000 hectare groot en ligt aan de noordoost zijde van Steenwijk.

Wat doen we?

Op basis van onderzoeken en gesprekken met eigenaren gaan we het huidige peilbesluit actualiseren en vastleggen in een nieuw peilbesluit. Zo zijn de waterpeilen in het gebied weer optimaal voor het grondgebruik en voldoet het weer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast gaan we diverse stuwen en inlaten optimaliseren, zodat we ons werk beter kunnen uitvoeren. Waarom en hoe we het waterpeil regelen leest u op deze pagina.

Lees hier de samenvatting van het plan

Wanneer?

Naar verwachting leggen we begin 2023 een concept plan voor aan ons bestuur. Daarna werken we het plan verder uit. In het najaar van 2023 wordt het dan definitief vastgesteld. Aansluitend start de uitvoering.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Peter Brokke.