Het watersysteem in het gebied rondom Steenwijk is verouderd en voldoet niet meer aan de Europese normen. We willen het daarom klimaatbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. Op deze pagina leest u daar meer over.

Waar?

Het projectgebied is ruim 1.000 hectare groot en ligt aan de noordoost zijde van Steenwijk.

Wat doen we?

Samen met de inwoners en andere partijen hebben we de afgelopen tijd een plan gemaakt voor het gebied. Zo willen we het oude peilbesluit actualiseren en vastleggen in een nieuw peilbesluit voor de komende tien jaar. Ook willen we diverse stuwen en een inlaat renoveren en technisch weer in orde maken. Zo kunnen we het beheer ook effectiever uitvoeren én voldoet alles weer aan de gestelde eisen. Op deze manier maken we het watersysteem rondom Steenwijk weer toekomstbestendig. 

Wanneer?

Momenteel werken we de concept plannen verder uit naar definitieve plannen. Zodra deze plannen klaar zijn nemen wij opnieuw contact op met de omgeving en grondeigenaren. Naar verwachting starten we in 2024 met de werkzaamheden.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Peter Brokke.