Het watersysteem ten noordoosten van Steenwijk is verouderd. We willen het weer toekomstbestendiger maken voor onder andere de landbouw. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte. Op deze pagina leest u daar meer over.

Waar?

Het projectgebied is ruim 1.000 hectare groot en ligt aan de noordoost zijde van Steenwijk.

Wat doen we?

Op basis van onderzoeken en gesprekken met eigenaren gaan we het huidige peilbesluit actualiseren en vastleggen in een nieuw peilbesluit. Zo zijn de waterpeilen in het gebied weer optimaal voor het grondgebruik en voldoet het weer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast gaan we diverse stuwen en inlaten optimaliseren, zodat we ons werk beter kunnen uitvoeren. Waarom en hoe we het waterpeil regelen leest u op deze pagina.

Wanneer?

Naar verwachting leggen we begin 2023 een concept plan voor aan ons bestuur. Daarna werken we het plan verder uit. In het najaar van 2023 wordt het dan definitief vastgesteld. Aansluitend start de uitvoering.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes.