We ontwikkelen, samen met de omgeving, plannen om de Steenwetering opnieuw in te richten. Dit doen we zodat het watersysteem daar beter geregeld is. We streven naar een duurzame inrichting voor de landbouw en natuur. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en krijgen we de waterkwaliteit weer op orde.  In het gebied willen we daarom verschillende watergangen aanpakken en voorzien van natuurlijke oevers.

Waar?

De Steenwetering ligt in de polder Haerst Gunne bij Hasselt. Het projectgebied wordt aan de noordzijde begrenst door kanaal De Dedemsvaart, aan de oostzijde door de A28 en aan de westzijde door Het Zwarte Water.

Digitale kaart van het gebied:

Wanneer?

Het project zit in de zogeheten verkenningsfase. Dit betekent dat we de komende tijd, samen met u, op zoek gaan naar de beste oplossing om aan de doelstellingen en de Europese richtlijnen te voldoen. Aansluitend wordt het plan verder uitgewerkt en gaan we opnieuw met u in gesprek. We verwachten in 2023 te kunnen starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat doen we?

Het duurzamer inrichten van de Steenwetering vloeit voort uit Europese regelgeving om de natuurwaarden te vergroten. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten door het aanleggen van een natuurlijke oever. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en krijgen we de waterkwaliteit weer op orde. De grondwaterstanden en de peilen van het oppervlaktewater blijven afgestemd op de landbouwfunctie in het gebied.

In deze video leggen we uit wat we precies gaan doen. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met Dinant Hommes van het waterschap, via 088 - 233 1200 of via dinanthommes@wdodelta.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?