We richten de Steenwetering opnieuw in. We streven hier naar een duurzame inrichting voor onder andere de landbouw en natuur. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is en dat de watergang wordt voorzien van natuurlijke oevers. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en krijgen we de waterkwaliteit weer op orde. In het gebied worden daarom verschillende watergangen aangepakt en een waterberging gerealiseerd.

Waar?

De Steenwetering ligt in de polder Haerst Gunne bij Hasselt. Het projectgebied wordt aan de noordzijde begrenst door kanaal De Dedemsvaart, aan de oostzijde door de A28 en aan de westzijde door Het Zwarte Water.

Digitale kaart van het gebied:

Wanneer?

Het project Steenwetering zit in de Verkenningsfase. Dit betekent dat we de komende tijd op zoek gaan naar de beste oplossing om aan de doelstellingen te voldoen. Aansluitend wordt het plan verder uitgewerkt en gaan wij opnieuw met u in gesprek. We verwachten in 2023 te kunnen starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat doen we?

Het duurzamer inrichten van de Steenwetering vloeit voort uit Europese regelgeving om de natuurwaarden te vergroten. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten door het aanleggen van een natuurlijke oever. Ook willen we verschillende wateropgaven combineren zoals het verbeteren van de waterkwaliteit en het creëren van ruimte voor de waterberging. Hierdoor blijven de grondwaterstanden en de peilen van het oppervlaktewater afgestemd op de landbouwfunctie in het gebied. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met Dinant Hommes van het waterschap, via 088 - 233 1200 of via dinanthommes@wdodelta.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?