We ontwikkelen, samen met de omgeving, plannen om de Steenwetering opnieuw in te richten. Dit doen we zodat het watersysteem daar beter geregeld is. We streven naar een duurzame inrichting voor de landbouw en natuur. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en krijgen we de waterkwaliteit weer op orde. 

Waar?

De Steenwetering (en een stukje van de Breebroeksleiding) ligt in de polder Haerst Gunne bij Hasselt. Het projectgebied wordt aan de noordzijde begrenst door kanaal De Dedemsvaart, aan de oostzijde door de A28 en aan de westzijde door Het Zwarte Water.

Wat doen we?

Samen met inwoners en andere partijen hebben wij de afgelopen tijd een ontwerpprojectplan gemaakt. Hierin staat beschreven hoe we de Steenwetering klimaatbestendige willen inrichten. Het gaat dan onder andere over de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het plaatsen en aanpassen van duikers. Ook willen we twee dammen met duikers en twee bruggen vervangen door nieuwe bruggen om de doorstroming van water te verbeteren. Verder willen we beheer- en onderhoudsknelpunten oplossen zodat we de Steenwetering beter kunnen onderhouden.

Het nieuwe projectplan ligt met ingang van 14 maart 2024 tot en met 26 april 2024 digitaal ter inzage. Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap kunnen gedurende deze periode over dit projectplan een zienswijze indienen.

Lees hier meer over de bekendmaking van het projectplan Waterwet Steenwetering Hasselt

Wanneer?

Op dit moment werken we de plannen uit naar een definitief ontwerp. Zodra de definitieve plannen bekend zijn nemen wij opnieuw contact op met de omgeving. Naar verwachting gaat medio 2024 de schop in de grond.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Peter Brokke.