We richten de Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding opnieuw in. Zo zijn we straks beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. Na onze werkzaamheden voldoen de watergangen weer aan de landelijke en Europese eisen. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.

Waar?

Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding is op te delen in twee delen. De Soestwetering en de Breebroeksleiding liggen beiden in het gebied tussen het Overijssels kanaal en de Holterberg, ten noorden van de weg Holten-Deventer.

  • De Soestwetering Bovenloop heeft een lengte van circa negen kilometer. De wetering is gelegen in de gemeenten Rijssen-Holten en Deventer net ten noorden van Lettele.
  • De Breebroeksleiding heeft een lengte van circa drie kilometer. De Breebroeksleiding is gelegen in de gemeente Deventer ten noorden van de Soestwetering ten westen van Okkenbroek.

Wat doen we?

We pakken de twee weteringen de komende tijd grondig aan. Aannemer Bouwhuis uit Beerzerveld voert namens het waterschap de werkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • het aanleggen van visvriendelijke peil-regulerende stuwen en inlaten;
  • het vispasseerbaar maken van de huidige stuwen;
  • het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en waterbergingen;
  • het verbreden en verondiepen van de weteringen;
  • enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden;
  • het gedeeltelijk aanpassen van de manier van onderhouden van de weteringen.

Lees hier het hele projectplan

Wanneer?

Samen met Bouwhuis beginnen we eind oktober 2022 met de uitvoering van de werkzaamheden. Het werk is na verwachting in het najaar van 2023 klaar. De werkzaamheden aan de Soestwetering en de Breebroeksleiding worden gelijktijdig en parallel aan elkaar uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het werk vindt er het nodige transport plaats. Denk hierbij aan het aan en/of afvoeren van materieel en zand. Uiteraard doen we er alles aan om hinder te beperken en nemen we maatregelen om de veiligheid van u en overige weggebruikers te waarborgen. Eventuele verkeersmaatregelen worden met bebording aangegeven op de locaties.

Met wie?  

Aan dit project werken we samen met: 

Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding Heeten-Okkenbroek