Waterschap Drents Overijsselse Delta werkte het afgelopen jaar hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit en aan- en afvoeren van water in de Soestwetering en de Breebroeksleiding. Alle werkzaamheden zijn afgerond. Op deze pagina leest u wat we gedaan hebben.

Waar?

De Soestwetering en de Breebroeksleiding liggen beiden in het gebied tussen het Overijssels kanaal en de Holterberg, ten noorden van de weg Holten-Deventer. De Soestwetering Bovenloop heeft een lengte van circa negen kilometer. De wetering ligt in de gemeenten Rijssen-Holten en Deventer, net ten noorden van Lettele. De Breebroeksleiding heeft een lengte van circa drie kilometer en ligt  in de gemeente Deventer, ten noorden van de Soestwetering en ten westen van Okkenbroek.

Voor de afronding van het project plaatste we een informatiebord over het gebied. Nicole Koks (DB-lid) had samen met Jurgen Vosman (omwonende) en Paul Penning (omgevingsmanager) de eer om het bord te onthullen. Bekijk hier de video(externe link).

Wat hebben gedaan?

In de twee weteringen hebben we zes stuwen vispasseerbaar gemaakt en zijn er 55 visschotten geplaatst. Zo kunnen vissen beter het hoogteverschil overbruggen en heen en weer zwemmen. Ook hebben we visvriendelijke en peil-regulerende stuwen en inlaten aangelegd. Daarnaast legden we natuurvriendelijke oevers aan. Dat is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, wat goed is voor flora en fauna. Maar ook voor de waterkwaliteit. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Ze zijn behalve mooi om te zien dus ook goed voor de kwaliteit van het water. Tot slot is er ruim vijf hectare aan waterbergingen aangelegd. Dit zijn tien voetbalvelden! En hebben we de twee weteringen gebaggerd. Zo zijn we beter voorbereid op teveel of te weinig water, waardoor we risico’s op wateroverlast of droogte beter kunnen bevechten.

Lees hier het hele projectplan

Wanneer?

Eind oktober 2022 ging de eerste schop in de grond en nu zijn de werkzaamheden afgerond. 

Met wie?  

Dit project kreeg steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert(externe link) in zijn platteland.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Paul Penning.

Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding Heeten-Okkenbroek