We richten de Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding tussen Lettele en Okkenbroek opnieuw in. We nemen maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast zijn we dan ook beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

Waar?

Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding is op te delen in twee delen. De Soestwetering en de Breebroeksleiding liggen beiden in het gebied tussen het Overijssels kanaal en de Holterberg, ten noorden van de weg Holten-Deventer.

  • De Soestwetering Bovenloop heeft een lengte van circa negen kilometer. De wetering is gelegen in de gemeenten Rijssen-Holten en Deventer net ten noorden van Lettele.
  • De Breebroeksleiding heeft een lengte van circa drie kilometer. De Breebroeksleiding is gelegen in de gemeente Deventer ten noorden van de Soestwetering ten westen van Okkenbroek.

Wat doen we?

We pakken de twee weteringen de komende tijd grondig aan. Aannemer Bouwmij uit Beerzerveld voert namens het waterschap de werkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • het aanleggen van visvriendelijke peil-regulerende stuwen en inlaten;
  • het vispasseerbaar maken van de huidige stuwen;
  • het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en waterbergingen;
  • het verbreden en verondiepen van de weteringen;
  • enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden;
  • het gedeeltelijk aanpassen van de manier van onderhouden van de weteringen.

Lees hier het hele projectplan

Wanneer?

De werkzaamheden binnen het project zijn inmiddels in volle gang. We hopen de werkzaamheden eind oktober van dit jaar af te kunnen ronden en op te leveren. Uiteraard speelt het weer een rol in de planning.

Met wie?  

Aan dit project werken we samen met: 

Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding Heeten-Okkenbroek