We richten de Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.

Waar?

Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding is op te delen in twee delen. De Soestwetering en de Breebroeksleiding liggen beiden in het gebied tussen het Overijssels kanaal en de Holterberg, ten noorden van de weg Holten-Deventer. De Soestwetering Bovenloop heeft een lengte van circa negen kilometer. De wetering is gelegen in de gemeenten Rijssen-Holten en Deventer net ten noorden van Lettele. De Breebroeksleiding heeft een lengte van circa drie kilometer. De Breebroeksleiding is gelegen in de gemeente Deventer ten noorden van de Soestwetering ten westen van Okkenbroek.

Wat doen we?

De opgaven bestaan onder andere uit het vispasseerbaar maken van stuwen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het robuuster maken van het watersysteem, het deels verondiepen van watergangen en het gedeeltelijk aanpassen van de manier van onderhouden. Door het toepassen van deze maatregelen verbetert de kwaliteit van het buitenwater, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte. Tot slot worden er nog enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden in het project meegenomen. Na onze waterwerkzaamheden voldoen de watergangen weer aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Projectplan

Het vastgestelde plan kunt u van 25 februari tot en met 9 april 2021 hieronder inzien of via overheid.nl

Projectplan

Digitaal vragenuur

Vanaf 25 februari is Gert-Jan Pool (omgevingsmanager) elke donderdag bereikbaar voor een digitaal vragenuur van 13:00 tot 14:00 uur. U bent van harte uitgenodigd! Neem contact op met Gert-Jan Pool: 088 – 233 1200 of gert-janpool@wdodelta.nl

Wanneer?

In de periode februari t/m juni voeren we in het gebied nog enkele landmetingen, grondboringen en inventarisaties uit. We nemen vooraf contact op met de grondeigenaren, om eigendommen van het waterschap te bereiken. We verwachten in het najaar van 2021 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Met wie?  

Aan dit project werken we samen met: 

Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding Heeten-Okkenbroek

Heeft u gevonden wat u zocht?