We richten de Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding opnieuw in. Zo zijn we straks beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en verbeteren we de waterkwaliteit. Na onze werkzaamheden voldoen de watergangen weer aan de landelijke en Europese eisen. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.

Waar?

Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding is op te delen in twee delen. De Soestwetering en de Breebroeksleiding liggen beiden in het gebied tussen het Overijssels kanaal en de Holterberg, ten noorden van de weg Holten-Deventer.

  • De Soestwetering Bovenloop heeft een lengte van circa negen kilometer. De wetering is gelegen in de gemeenten Rijssen-Holten en Deventer net ten noorden van Lettele.
  • De Breebroeksleiding heeft een lengte van circa drie kilometer. De Breebroeksleiding is gelegen in de gemeente Deventer ten noorden van de Soestwetering ten westen van Okkenbroek.

Wat doen we?

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vispasseerbaar maken van stuwen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het robuuster maken van het watersysteem, het deels verondiepen van watergangen en het gedeeltelijk aanpassen van de manier van onderhouden. Tot slot worden er nog enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden in het project meegenomen.

Lees hier het hele projectplan

Wanneer?

Tot en met juni 2022 voeren we in het gebied nog enkele landmetingen, grondboringen en inventarisaties uit. We nemen vooraf contact op met de grondeigenaren, om eigendommen van het waterschap te bereiken. We verwachten aansluitend te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Met wie?  

Aan dit project werken we samen met: 

Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding Heeten-Okkenbroek