We richten de Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Op deze pagina leest u wat we precies (gaan) doen.

Waar?

Soestwetering-bovenloop en Breebroeksleiding is op te delen in twee delen. De Soestwetering en de Breebroeksleiding liggen beiden in het gebied tussen het Overijssels kanaal en de Holterberg, ten noorden van de weg Holten-Deventer. De Soestwetering Bovenloop heeft een lengte van circa negen kilometer. De wetering is gelegen in de gemeenten Rijssen-Holten en Deventer net ten noorden van Lettele. De Breebroeksleiding heeft een lengte van circa drie kilometer. De Breebroeksleiding is gelegen in de gemeente Deventer ten noorden van de Soestwetering ten westen van Okkenbroek.

Wat doen we?

De opgaven bestaan onder andere uit het vispasseerbaar maken van stuwen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het robuuster maken van het watersysteem, het deels verondiepen van watergangen en het gedeeltelijk aanpassen van de manier van onderhouden.
Door het toepassen van deze maatregelen verbetert de kwaliteit van het buitenwater, meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte. Tot slot worden er nog enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden in het project meegenomen. Na onze waterwerkzaamheden voldoen de watergangen weer aan de Europese eisen en aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het ontwerpprojectplan kunt u hier digitaal inzien.

Wanneer?

We verwachten in het voorjaar van 2021 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Met wie?  

Aan dit project werken we samen met: 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Gert-Jan Pool: 088 – 233 1200 of gert-janpool@wdodelta.nl

,
Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding Heeten-Okkenbroek

Heeft u gevonden wat u zocht?