Sommige sloten moeten onderhouden worden door bewoners zelf. Welke zijn dat? En waarom is dat zo? Wanneer en waarom controleren we? Lees het op deze pagina.

Onderhoud van sloten controleren (schouw)

Wij onderhouden veel sloten en kanalen in ons gebied. Daarmee bedoelen we het maaien van het talud en de bodem van de sloot, het uitdiepen van de bodem tot de onderzijde van de eventuele aanwezige duiker en het schoonmaken van de duikers in de sloten. Bij een aantal sloten moeten bewoners dit zelf doen: als hun grond eraan grenst. Of dit ook gedaan wordt, controleren we ieder najaar (van oktober tot half november).

Waarom controleren we?

Planten en onkruid dat langs sloten groeit, zorgt ervoor dat water niet goed kan stromen. Daarom is maaien belangrijk. Want alleen dan kunnen wij voor extra water zorgen als het al een tijdje droog is. En juist weg laten stromen als er heel veel regen valt.

Hoe controleren we?

Met satellietbeelden. Daardoor hoeven we geen mensen meer het hele gebied door te sturen. Dat bespaart veel tijd en geld. Wij maken gebruik van nieuwe techniek en de beeldkwaliteit van de satelliet is minder scherp dan het voorgaande jaar. Dit kan in sommige gevallen betekenen dat de sloot foutief is beoordeeld. Ook kan het zijn dat u in de tussenliggende periode de sloot heeft schoongemaakt. Geldt dit voor u en heeft u ten onrechte een brief hierover ontvangen laat ons dat dan op de volgende manier weten;

  • Per mail: via schouw2021@wdodelta.nl met een foto van de schone sloot en onder vermelding van uw naam, het kadastraal nummer en eventueel uw telefoonnummer.
  • Schriftelijk: stuur uw brief aan het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, t.a.v. team Toezicht en Handhaving, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.

Welke sloten controleren we?

Als u zelf de sloot moet maaien, krijgt u hierover een brief van ons. Daarop staat ook een ‘perceelcode’. Die code kunt u op deze kaart invullen. Bijvoorbeeld HGV00K4975 (geen spaties en nullen voor of achter de nummers). Dan ziet u automatisch het perceel en de schouwsloot. Er zijn twee kaarten beschikbaar onder deze tekst. De kaart is opgedeeld in twee delen. Als uw perceel in het grijze gebied ligt, kunt u bij deze kaart de perceelcode invullen. Als dit niet zo is dan kiest u de kaart die daaronder staat. 

Kaart 1

Kaart 2

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? We hebben een vraag- en antwoordpagina gemaakt. Kijkt u eerst of u vraag daar beantwoord wordt. Staat uw vraag er niet tussen dan kan u altijd contact met ons opnemen.