De zomer is officieel begonnen en de voorjaarsinspectie van de dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zit er weer op. WDODelta beheert ruim 1.146 kilometer aan dijken. Dat is ongeveer net zo ver als van Zwolle naar Parijs en weer terug. Er is op deze dijken een toename van muizengangen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat verklaart mede de forse stijging in het aantal locaties met graafschades door honden dit voorjaar.

Foto van graafschade door een muskusrat
Graafschade door een muskusrat
Graafschade aan dijk door honden
Graafschade aan dijk door honden

Vroege voorjaarsinspectie

Om het lange gewas voor te blijven is het waterschap dit jaar vroeg, halverwege maart, met de voorjaarinspectie begonnen. Schades zijn dan goed te zien, wat het controleren van de dijken makkelijker maakt. Later in het seizoen staat het gras hoger en zijn schades minder goed zichtbaar.

“De omstandig heden in de winter zijn gunstig geweest. Er viel voldoende regen, was weinig vorst en ook het voorjaar was er genoeg neerslag. Er waren nog enkele droogte plekken zichtbaar, maar op de meeste locaties is dit goed hersteld met diverse kruiden en grassoorten”, laat dijkbeheerder Wijnand Evers weten. “Wel kwamen we dit voorjaar meer graafschades door honden tegen.”

Toename graafschade door honden

Het waterschap ziet weer een toename van muizengangen op de dijk ten opzichte van voorgaande jaren. Dat verklaart mede de forse stijging in het aantal locaties met graafschades door honden van 130 stuks in het voorjaar 2022 naar 189 in dit voorjaar. “Honden ruiken of horen de muizen in de dijk en gaan daarom graven. Meer muizen kan dus zorgen voor meer graverij van honden”, aldus Evers. Het waterschap roept hondenbezitters op hierop alert te zijn.

Daling muskusrattenschades

Het aantal muskusrattenschades is opnieuw gedaald. Was er vorig voorjaar nog op 15 locaties graafschade door muskusratten aangetroffen, dit voorjaar maar op 5 plekken. Een flink verschil met het voorjaar van 2017 toen er op 390 plekken schade door de muskusrat werd aangetroffen. Graafschade door de bever nabij de dijk is op 4 locaties gevonden. Deze gangen zijn moeilijk te vinden en worden opgespoord door muskusrattenbestrijders die ook specifiek toezicht houden op bevers.

Jaarlijkse controle

Een goede grasmat is als het ware een beschermdeken voor de dijk. Wortels van gras, kruiden en planten houden de grond stevig bij elkaar. Daarom is het belangrijk om dijken goed te onderhouden. Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld. “De dijken beschermen ons, wij beschermen de dijken. De controles zijn daarom nodig”, aldus Evers. De dijkinspecteurs zijn herkenbaar aan de felgekleurde hesjes en inspecteren te voet de dijken.

Meer informatie