Wat gebeurt er verder in 2020?

Tot 11 maart kunt u dus reageren op het voorgenomen voorkeursalternatief (pdf, 2.3 MB).

26 mei 2020 spreekt ons Algemeen Bestuur zich uit over het voorkeursalternatief.

Na de verkenningsfase start de fase van de planuitwerking. In deze volgende stap maken we een definitief ontwerp waarmee we vergunningen kunnen aanvragen.

Tot het najaar van 2020 vindt de aanbesteding plaats; de zoektocht naar de marktpartij met de beste papieren om de Stenendijk te versterken.

Ontwerp uitwerken met aannemer

Als we de aannemer hebben gecontracteerd, werken we het ontwerp en de aanlegwijze verder uit. Als het bestuur in mei besluit om te kiezen voor de zelfstandig kerende constructie in de dijk, werken we in de rest van 2020 en 2021 dit ontwerp verder samen uit met de betreffende aannemer. Ook gaan we in het najaar van 2020 weer graag met u in gesprek om het ontwerp in detail verder te bespreken. In 2021 vragen we de benodigde vergunningen aan. Eind 2021 of begin 2022 begint de aannemer met de uitvoering.