Het waterschap hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens, dat doen we dan ook zorgvuldig. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op de AVG.