Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Noblesse Proteins B.V. hebben een overeenkomst gesloten over de verwerking van afvalwater op RWZI Echten. Hiervoor zijn er in het transportstelsel aanpassingen gedaan zodat het afvalwater naar de zuivering verpompt kan worden.

Waterstromen zuivert het afvalwater van Noblesse waarna dit dit voorgezuiverde afvalwater naar RWZI Echten wordt getransporteerd waar het verder wordt gezuiverd tot oppervlaktewaterkwaliteit. Door het afvalwater van Noblesse te verwerken kan het waterschap de capaciteit van de zuivering optimaal benutten wat ten gunste komt van de kosten van verwerking, waardoor we tegen lagere kosten kunnen zuiveren. Marion Wichard, lid van ons Dagelijks Bestuur en portefeuillehouder Waterketen, werd ontvangen bij Noblesse Proteins B.V. voor het ondertekenen van de overeenkomst. Bert Blokzijl, directeur van Noblesse Proteins B.V., ondertekende de overeenkomst namens het bedrijf.  

In de overeenkomst is afgesproken dat beide partijen voor 15 jaar aan elkaar verbonden zijn wat voor beide partijen zekerheid biedt.