In de provincie Drenthe ligt de beek het Oude Diep. In het stroomgebied van deze beek liggen prachtige natuurgebieden, met onder andere het grootste jeneverbesbos van West-Europa en het oudste oerbos van Nederland. In het gebied worden werkzaamheden uitgevoerd, die als doel hebben dat ook volgende generaties kunnen genieten van een gevarieerd landschap.

Wat doen we?

Het project bestaat uit een aantal deelprojecten, die allemaal weer anders zijn en een eigen aanpak vereisen. Samen met negen betrokken gebiedspartners werken we volop aan de uitvoering van deze projecten. De ambitie is dat in 2027 de werkzaamheden in het gebied zijn afgerond en dat het gebied klaar is voor de toekomst. Voor meer informatie over het gebied en de actuele stand van zaken per deelproject kunt u terecht op de website van de Provincie Drenthe.

Brede kijk op het Oude Diep