Zaterdag ontstond er aan het begin van de middag een storing aan de Meppelerdiepsluis. Daardoor kon het waterschap geen water meer afvoeren vanaf het Meppelerdiep en stegen de waterpeilen rondom Zwartsluis en Meppel snel. In enkele tuinen direct aan het Meppelerdiep kwam water te staan. Aan het einde van de middag is er een oplossing gevonden zodat het waterschap weer water kan afvoeren en de waterpeilen rondom Zwartsluis en Meppel dalen.

De afgelopen dagen is er veel neerslag gevallen en waait er een stevige oostenwind. Om de neerslag op te kunnen vangen, moet het waterschap water afvoeren. De stevige wind uit het oosten blaast water richting het westen en dat zorgt voor een laag waterpeil in het Zwarte Water, het IJsselmeer en een gedeelte van de IJssel. Door het relatief hoge waterpeil in het werkgebied van het waterschap en het lage waterpeil in de zogenoemde buitenwateren, zou er te veel water vanuit het Meppelerdiep naar het Zwarte Water stromen. Daarom is in overleg met Rijkswaterstaat (beheerder van de Meppelerdiepsluis) besloten om de Meppelerdiepsluis te sluiten. Dat was nodig om een minimale waterdiepte te garanderen in het Meppelerdiep, belangrijk voor de scheepvaart, woonboten rondom Meppel en stabiliteit van de dijken.


Om ondanks de gesloten sluis voldoende water af te kunnen voeren, werden de stuwkleppen in de sluisdeuren opengezet. Door de storing die zaterdagmiddag ontstond, konden de stuwkleppen niet meer open en kon het waterschap geen water meer afvoeren vanaf het Meppelerdiep. Gemaal Zedemuden kon niet worden ingezet om het water af te voeren omdat het waterpeil in het Zwarte Water lager was dan in het Meppelerdiep. 

Waterpeil daalt 

Nu de stuwkleppen in de sluisdeuren van de Meppelerdiepsluis door Rijkswaterstaat handmatig weer open zijn gezet kan het water afstromen. Daardoor dalen de waterpeilen rondom Zwartsluis en Meppel en trekt het water zich ook terug uit de ondergelopen tuinen direct aan het Meppelerdiep.