Wil jij de natuur een handje helpen? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar wat er onderwater leeft? Ga op stap met een schepnet en help ons om de waterkwaliteit in kaart te brengen. Met de website Waterdiertjes.nl kun je heel makkelijk het waterleven in jouw buurt ontdekken!

Doe mee!

Ontdek het waterleven in jouw buurt via waterdiertjes.nl

Waterkwaliteit

De soorten waterdiertjes die je vindt en dus de biodiversiteit in het water is een indicatie voor de kwaliteit van het water. Temperatuur, licht, zuurstof, zuurgraad, stroomsnelheid en de aanwezigheid van waterplanten en chemische stoffen hebben invloed op welke diertjes in het water leven. Er zijn soorten die je alleen maar in schoon water vangt, zoals kokerjuffers, haften- en libellenlarven. En weer andere die je vooral vangt in water van een slechte kwaliteit, zoals wormen en steekmuglarven.

Waarom waterdiertjes tellen?

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Hoewel de waterkwaliteit de laatste jaren is verbeterd, laat het onderzoek van Waterdiertjes.nl zien dat het op veel plekken nog niet goed gaat met de biodiversiteit van waterdiertjes. Door waterdiertjes te vangen en in te voeren krijgen we een beter beeld van het waterleven in Nederland en kunnen we maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het onderzoek van Waterdiertjes.nl is een initiatief van Wageningen Universiteit, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en diverse waterschappen, waaronder waterschap Drents Overijsselse Delta.

Waterdiertjes vangen, hoe doe je dat?

Om de dieren te bekijken, haal je ze met een schepnetje uit het water. Ga met het net op verschillende diepten door het water en de waterplanten. Keer daarna je netje om in een emmer of witte plastic bak met water. Dan zijn de waterdiertjes goed te bekijken. Laat de dieren nadat je ze hebt bekeken zo snel mogelijk weer vrij. Geef de dieren die je gevonden hebt door op Waterdiertjes.nl. Voer jouw vondsten in en je krijgt daarna meteen de score voor jouw water. Hoe gezond is het water bij jou in de buurt?

Waterdiertjes tellen in 4 stappen

 1. Nog te doen: Stap 1: Voorbereiden

  Zorg ervoor dat je alle materialen bij je hebt: Schepnet, witte emmer of lage bak, zoekkaart, smartphone met daarop Waterdiertjes.nl. De zoekkaart van IVN is hier te vinden.

 2. Nog te doen: Stap 2: Diertjes vangen

  Doe vooraf helder water in de bak. Wanneer je een sloot, plas of watergang hebt gevonden kun je door de planten, langs de oever en over de bodem scheppen. Vang minimaal 50 diertjes.

 3. Nog te doen: Stap 3: Locatie doorgeven

  Kies op de kaart een bestaande meetlocatie of maak een nieuwe meetlocatie. Zet daarvoor je GPS aan om de locatie te vinden en pas hem zo nodig handmatig aan.

 4. Afgerond: Stap 4: Diertjes tellen

  Voer de gevonden diertjes in op Waterdiertjes.nl. In de app vind je diertjes en hun naam. Tel van iedere soort de aantallen en geef deze door.

Genieten van schoon water

Wij zorgen er graag voor dat iedereen kan genieten van het water in de omgeving. Bekijk op deze pagina onze tips voor een mooi dagje uit in ons waterschapsgebied en andere leuke wateractiviteiten.