De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen overstromingen. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen, gaat het waterschap de Vechtdijken versterken. Daarnaast onderzoeken we ook of andere maatregelen in het Vechtdal kunnen bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. Volg het project via veiligevecht.wdodelta.nl. Maak een profiel aan en denk mee! 

  • In deze nieuwsbrief leest u meer over het onderzoek naar sterkte grasmat, terugblik onderzoek op de dijk, bewoners werken mee in project en de agenda.

Onderzoek naar sterkte grasmat

Het waterschap onderzoekt samen met andere partijen hoe sterk de grasbekleding is op de zandige Vechtdijken. Dat doen we met proeven op een aantal locaties op de dijk tussen Dalfsen en Zwolle tussen 14 december en eind maart.   

Eerste locatie bekend 

Ter hoogte van de Maatgravenweg-Hooiweg (vlakbij Berkum) start vanaf maandag 7 december de opbouw. Vanaf 7 december tot eind januari is het fietspad tussen de spoorbrug (kruising Maatgravenweg-Hooiweg) en de Vitens-locatie afgesloten, omdat er tijdens de proeven water over de dijk klotst. Doorgaand fietsverkeer tussen Dalfsen en Berkum wordt met borden omgeleid.    

Terugblik onderzoek op dijk

Wat vindt u belangrijk en waardevol aan ‘onze’ Vechtdijken? De afgelopen maanden voerden we een belevingswaardenonderzoek uit over de Vechtdijk. Deze informatie helpt om een plan voor de dijkversterking te maken, die zo goed mogelijk aansluit bij de kwaliteiten, waarden en beleving van het gebied. Voor het onderzoek spraken we bewoners in Berkum en Dalfsen én op de dijk. Ook zijn online ruim 50 enquêtes ingevuld en hebben we naar aanleiding daarvan een aantal digitale verdiepende gesprekken gevoerd. “Het hele gebied is gewoon supermooi” hoorden we vaak in alle gesprekken.

Bewoners werken mee in project

Vanaf de start betrekken we u graag bij de Veilige Vecht. Dat kan op verschillende manieren: van het project online volgen tot actief meewerken aan plannen. Met een groep van zo’n 30 bewoners en ondernemers met verschillende invalshoeken en achtergronden kwamen we in november samen om te werken aan het project. Dit noemen we een ontwerpatelier. In kleine groepjes maakten de deelnemers kennis met elkaar en gingen ze in gesprek over de waarden in het gebied. De inbreng van de groep wordt verwerkt in alternatieven die worden onderzocht en die het Vechtdal veiliger en klimaatbestendiger maken.  

Agenda

  • Januari – maart 2021  
    In deze maanden onderzoeken we de sterkte van de grasmat op de dijk tussen Dalfsen en Zwolle. Ook spreken we met een representatieve groep mensen in ontwerpateliers over mogelijke oplossingsrichtingen voor de dijkversterking, eventueel met andere maatregelen voor een klimaatbestendig Vechtdal.  

  • April – juni 2021 
    Voor de zomer van 2021 organiseren we een aantal informatieavonden over de resultaten tot nu toe. We presenteren dan welke alternatieven er in de verkenning worden onderzocht en gaan daarover graag met u in gesprek. Via deze nieuwsbrief, de website en de app blijft u op de hoogte.