De dijken langs de Vecht beschermen ons tegen overstromingen. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen, gaat het waterschap de Vechtdijken versterken. Daarnaast onderzoeken we ook of andere maatregelen in het Vechtdal kunnen bijdragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. In deze nieuwsbrief: 

  • Waar is de afgelopen periode aan gewerkt in het project Veilige Vecht?  
  • We zijn benieuwd: wat is uw hoogwater verhaal?
  • Is dijkversterking langs de Vecht nodig? Luister en doe mee via een online masterclass. 
  • Een update hoe het gaat met het testen van de grasmat op de dijk.  
  • En een doorkijkje naar de komende maanden. 

Volg het project via veiligevecht.wdodelta.nl. Maak een profiel aan en denk mee! Of wees welkom tijdens één van onze digitale vragenmomenten om uw vraag of idee met het projectteam te bespreken.

De kop is er af

In september is de verkenning van het project Veilige Vecht gestart. In de eerste stap van deze fase inventariseren we de mogelijke oplossingsrichtingen en brengen we de huidige kwaliteit van de Vechtdijk en omgeving in beeld. Dit doen we samen met bewoners, ondernemers en overheden. Via een belevingswaardenonderzoek hebben we gehoord wat inwoners belangrijk en waardevol vinden aan de Vechtdijken. Ook brengen we de komende maanden de mogelijke oplossingsrichtingen en huidige ruimtelijke kwaliteit van de dijk en omgeving in kaart. In mei presenteren we de mogelijke alternatieven die we in het vervolg van deze verkenning gaan onderzoeken.

Wat is uw hoogwaterverhaal?

In deze periode staat het water in de rivieren hoog en stromen de uiterwaarden steeds voller. Ook het water in de Vecht is iets hoger dan wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Dat levert prachtige plaatjes op – zeker in zo’n wit landschap. Deze waterstanden kunnen niet opboksen tegen 1998. Het water in de Vecht stond toen alarmerend hoog, zo'n 4 meter boven NAP. Heeft u het hoogwater in 1998 meegemaakt? Wat is uw ervaring? Wij zijn benieuwd naar uw verhaal en foto's. Deel ze met ons via de website.

Waarom versterken we de Vechtdijken?

De Vechtdijken worden continu in de gaten gehouden door het waterschap. Eens per twaalf jaar vindt er een grote toets plaats: voldoet de dijk nog aan alle wettelijke eisen die worden gesteld? Uit die toets bleek dat de Vechtdijk niet aan de wettelijke eisen voldoet en dat de dijk versterkt moet worden. Hoe sterk moet een dijk eigenlijk zijn? En hoe wordt bepaald of een dijk sterk en hoog genoeg is? Deze vragen komen aan bod in een masterclass op woensdag 10 maart. Of lees alvast het achtergrondartikel op onze website.

Uitnodiging masterclass

U bent van harte welkom bij de masterclass 'Dijkversterking langs de Vecht: écht nodig?!' op woensdag 10 maart. In deze speciale digitale masterclass vertelt prof.  dr. ir. Matthijs Kok hoe een dijk wordt opgebouwd en hoe bepaald wordt of een dijk sterk en hoog genoeg is. Daarbij gaan we specifiek in op de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. Hoe staat de dijk ervoor? Ook vertelt hij hoe hoogwater in de Vecht kan ontstaat en wat dat voor de Vechtdijken betekent. Geen vraag is te gek! Interesse? Meld u aan via onze website.

Onderzoek sterkte grasmat in volle gang

Het waterschap onderzoekt samen met andere partijen hoe sterk de grasbekleding is op de zandige Vechtdijken. Als de grasmat in de praktijk sterker is dan we nu denken, scheelt dat in de kosten en impact van de dijkversterking langs de Vecht. Daarom doen we deze winter proeven op drie locaties op de dijk tussen Dalfsen en Zwolle. Op de eerste locatie bij Berkum zijn de afgelopen twee maanden verschillende proeven uitgevoerd. Met machines worden golven nagebootst, die over en tegen de dijk klotsen. We meten hoelang het duurt voor de grasmat kapot gaat. Uiteindelijk is de grasmat bij enkele proeven kapot gegaan.

Momenteel voeren we proeven uit op de Vechtdijk bij Dalfsen, ten oosten van de Dalfser Volkstuinvereniging. In maart doen we dit onderzoek ook op de Vechtdijk bij de Hessenweg tussen de spoorwegovergang en het nieuwe gemaal De Broekhuizen.  

Doorkijkje naar de komende maanden

Februari – april 2021   
Het onderzoek naar de sterkte van de grasmat op de dijk tussen Dalfsen en Zwolle gaat door op twee locaties op de noordelijke Vechtdijk. Ook werken we in ontwerpateliers met betrokken bewoners verder aan de mogelijke oplossingsrichtingen voor de dijkversterking en een klimaatbestendig Vechtdal. Daarnaast delen we de resultaten van het belevingswaardenonderzoek via de projectwebsite. 

Mei – juni 2021 
Voor de zomer organiseren we een aantal (digitale) informatieavonden over de eerste inzichten uit de verkenning. We laten zien welke oplossingen (alternatieven) er mogelijk zijn en hoe deze in het vervolg van de verkenning worden onderzocht. We gaan daarover graag met u in gesprek. Via deze nieuwsbrief en website ontvangt u een uitnodiging.