De Stenendijk in Hasselt beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Ook het fietspad op de Stenendijk is aan onderhoud toe. Vanaf 1 juli starten het waterschap en de Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) met het versterken van de dijk. Naast het plaatsen van de damwand in de dijk, start in augustus ook de tweede fase van de restauratie van de stenen muur. Daarbij wordt de fundering en de stenen muur aangepakt. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.  

Inloopbijeenkomst 15 juni

Wij nodigen u van harte uit voor de inloopbijeenkomst over de start van de realisatie. U bent welkom op woensdag 15 juni tussen 19.00 en 21.00 uur in Cultureel Centrum Het Teeuwland aan de Karel Doormanstraat 30 in Hasselt. Het team van de Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) en de omgevingsmanager van het waterschap praten u bij en beantwoorden uw vragen.

Start dijkversterking

Vanaf vrijdag 1 juli starten we met de dijkversterking. In mei en juni doet DAS verschillende voorbereidingen, voordat er gestart wordt met het plaatsen van de damwanden vanaf de kant van gemaal Streukelerzijl. Zo brengt een ecoloog van DAS vanaf half mei de aanwezigheid van broedvogels in kaart, zodat we hier tijdens de uitvoering rekening mee kunnen houden. Verder wordt het materieel en de damwanden voor de dijkversterking aangevoerd en opgeslagen in het depot naast de Hubo bouwmarkt De Breker.  

Bereikbaarheid Stenendijk

Vanaf vrijdag 1 juli tot eind december 2022 wordt de Stenendijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat betekent dat auto’s, maar ook langzaam verkeer als fietsers en voetgangers, de dijk niet kunnen gebruiken. Al het verkeer wordt omgeleid via de Zandvoortweg en Doctor H.A.W. van der Vechtlaan. Over de afsluiting en omleiding wordt voor de werkzaamheden gecommuniceerd en met bebording aangegeven. Met oog op de veiligheid van scholieren worden verkeersregelaars ingezet op het kruispunt Dr. HAW van der Vechtlaan - Zandvoortweg. 

Afsluiting kruispunt

Vanaf maandag 4 juli is ook het kruispunt van de Hogenbergweg en de Gennerdijk voor twee weken afgesloten. In deze periode staat het materieel voor de dijkversterking op de kruising. Al het verkeer wordt omgeleid via de Schrotenweg en de Verkavelingsweg. De woningen aan de Hogenbergweg en de Gennerdijk zijn in deze periode gewoon bereikbaar.  

De woningen aan de Stenendijk blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Een deel van de woningen is enkel via de achterzijde bereikbaar. Voor enkele andere woningen wordt tijdelijk een ontsluiting via de achterzijde gerealiseerd.

Veilig op de dijk

Veilig werken op en rond de bouwplaats vinden wij erg belangrijk. Naast het feit dat de muur onderlangs ook gerestaureerd wordt, speelt de ervaring uit de eerste fase van de restauratie een rol. We hebben vastgesteld dat wij de veiligheid van fietsers, wandelaars en mensen op de bouw tijdens de dijkversterking onvoldoende kunnen borgen als de dijk open is voor doorgaand verkeer. Daarom is in overleg met het waterschap en de gemeente Zwartewaterland besloten om de dijk alsnog af te sluiten tijdens de dijkversterking en zetten we het werkterrein af met hekken. Wij vragen hierin om uw begrip. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. 

Historie aan de dijk

Werken aan de Stenendijk betekent ook werken in een historisch interessante en kwetsbare omgeving. Iedere nieuwsbrief belichten we een stukje historie van of langs de Stenendijk. Dit keer over Hasselt als Hanzestad.