Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilige dijken in jouw omgeving. Zo’n 7,5 kilometer dijk langs het Zwolle-IJsselkanaal en Zwartewater voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. Om Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater gaat het waterschap vanaf 2022 aan de slag met deze dijkversterking. Het Definitief Ontwerp voor de dijk is nu klaar. Een mooie mijlpaal! In deze nieuwsbrief lees en zie je daar meer over. Ook komt het waterschap naar jou toe en we vertellen meer over de voorbereidende werkzaamheden en wat je de komende tijd kan verwachten.

Definitief Ontwerp in beeld

Ben je al nieuwsgierig naar het Definitief Ontwerp van de dijk? We hebben weer een filmpje gemaakt dat je meeneemt langs een aantal plekken van de dijk. Hierin lichten we het ontwerp toe en verbeelden we de toekomstige situatie. Bekijk hier het filmpje!

Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage in oktober

Waterschappen zijn wettelijk verplicht (artikel 5.4 Waterwet) om een projectplan op te stellen voor dijkversterkingsprojecten. Ook voor Stadsdijken Zwolle is een projectplan geschreven. In de periode van 18 oktober tot en met 29 november 2021 ligt het ontwerp-Projectplan Waterwet Stadsdijken Zwolle ter inzage. Gedurende zes weken kan iedereen dit projectplan inzien en eventueel een zienswijze indienen. Het projectplan is vanaf half oktober online in te zien via www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Wijktour

Medewerkers van het waterschap gaan de wijk Holtenbroek in Zwolle in om het Definitief Ontwerp toe te lichten. Het mobiele Project Informatiepunt staat op zaterdag 25 september en zondag 3 oktober bij Wijkboerderij De Klooienberg en op woensdag 29 september en 6 oktober bij het Winkelcentrum Holtenbroek. Op zaterdag 9 oktober is de laatste dag van de wijktour. Dan is het Project Informatiepunt te vinden nabij de Twistvliettoren.

Tenslotte is er ook nog een inloopbijeenkomst op donderdagavond 14 oktober van 19:00 tot 21:30 uur in Wijkcentrum Holtenbroek. Er is volop de gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met projectmedewerkers. Bij alle activiteiten worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen. Bekijk op deze pagina een overzicht van de data en tijden.

Ondertussen op de dijk

Terwijl de laatste hand werd gelegd aan het ontwerp van de dijk, is deze zomer ook op verschillende plekken de schop de grond in gegaan. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden, om ervoor te zorgen dat er geen verrassingen meer in de grond zitten zodra de dijkversterking zelf begint. Zo is er op verschillende plekken gezocht naar niet-gesprongen explosieven. Gelukkig zijn die niet gevonden, maar wel oude loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook is er bodemverontreiniging in de dijk opgeruimd, en wordt er momenteel gewerkt aan het weghalen van de invasieve plant de Japanse duizendknoop. Langs de Russenweg, op Industrieterrein Voorst, verleggen we de riolering en andere kabels en leidingen, zodat die niet meer onder de dijk door liggen. Op deze manier zorgen we voor zo weinig mogelijk hobbels voor de dijkversterking zelf.

Planning

Het Definitief Ontwerp is nu klaar. Daarin is al heel goed te zien wat er gaat veranderen en wat dat betekent voor ieder die woont, werkt, sport of ontspant op of bij de dijk. Dit najaar is ook het moment waarop belanghebbende een formele reactie kunnen geven op de plannen voor de dijkversterking. Hierover vertellen we binnenkort meer op de website van het waterschap. Tot medio volgend jaar werken we het ontwerp nog een slag gedetailleerder uit, samen met belanghebbenden. En volgens planning gaat in de tweede helft van 2022 de uitvoeringsfase van start. We streven ernaar om eind 2024 klaar te zijn. Waar we precies beginnen, dat zijn we nu aan het bepalen. Meer informatie over de uitvoeringsplanning lees je in een volgende nieuwsbrief.