Wat was 2020 een raar jaar. Iedereen heeft dit jaar te maken gehad met de grote gevolgen van het coronavirus. Toch gingen veel dingen ook ‘gewoon door’ zoals ze waren bedacht. In deze nieuwsbrief blikken we terug op het project Stadsdijken Zwolle. Wat is er dit jaar allemaal gebeurd? Ook kijken we vooruit naar 2021: wat kun je verwachten?

Waar staan we nu

2020 stond voor de dijkversterking in het teken van werken aan het Voorlopig Ontwerp. We begonnen met het maken van verschillende ontwerpvarianten voor de dijk. Dit deden we samen met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Zo was er in januari bijvoorbeeld een heus ontwerpfestival in Holtenbroek. Daarna is door het ontwerpteam hard gewerkt om alle varianten af te wegen. Het Dijkteam heeft voor elk gedeelte van de dijk een keuze gemaakt. Al die zogenaamde ‘voorkeursvarianten’ achter elkaar vormen het Voorlopig Ontwerp, dat is in oktober door het bestuur van het waterschap vastgesteld. Nu zetten we de volgende stappen, richting het Definitief Ontwerp. Dat is naar verwachting in de zomer van 2021 klaar. Dan kunnen we ook zeggen hoe de dijk er in de nieuwe situatie uit komt te zien.

Webinar

In oktober organiseerden we een online bijeenkomst (webinar) waarop we het Voorlopig Ontwerp presenteerden. Dit webinar is opgenomen en is terug te kijken. Op de website www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle vind je daarnaast alle informatie waar tijdens het webinar over is gesproken. 

Wensen en ideeën

Gedurende de beginfase van het project zijn er veel wensen en ideeën opgehaald in Holtenbroek. Zo vroegen we aan bewoners hoe ze de dijk het liefst zouden willen zien en gebruiken. In september hebben we daar al een videoboodschap over gemaakt. De komende tijd onderzoeken we een aantal kansrijke en mooie ideeën. Denk bijvoorbeeld aan een brede trap waarop je ook kunt zitten (de ‘dijktribune’), een kunstroute langs de dijk die door bewoners wordt ontwikkeld en bankjes die je ook als sportelement kan gebruiken. Het is echter moeilijk om nu met zekerheid te zeggen welke ideeën wel en niet worden uitgevoerd, omdat er nog veel moet worden uitgezocht. Onze inzet is om haalbare ideeën ook werkelijk te realiseren, zodat de versterkte dijk straks ook echt voelt als #OnzeDijk.

Fijne feestdagen

In deze video blikt Anne-Krijn samen met onze nieuwe collega Edgar (omgevingsmanager) terug op 2020. Ook kijken ze vooruit op 2021. "We wensen iedereen hele fijne feestdagen toe. Al zullen die er dit jaar anders uitzien dan normaal."

Vanwege de kerstvakantie is het projectteam tussen 19 december en 3 januari minder aan het werk. Vanaf 4 januari kan je ons weer bereiken via de bekende kanalen. Tot volgend jaar!