Tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag, zaterdag 14 mei, worden de deuren van het gemaal Veneriete en Stoomgemaal Mastenbroek in Genemuiden geopend. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers een kijkje nemen in de gemalen die het waterpeil regelen en zorgen voor voldoende water. De toegang is gratis. Tip: Kom met de fiets!

Medewerkers van het waterschap geven een rondleiding door het gemaal Veneriete en bezoekers krijgen een uniek kijkje achter de schermen. Waar moet je rekening mee houden als je het gemaal bedient en welke machines gebruikt het waterschap om ervoor te zorgen dat het waterpeil onder controle blijft? Op deze en andere vragen krijgen geïnteresseerden antwoord als ze een bezoek brengen aan het gemaal. Ook voor kinderen zijn er bij gemaal Stroink leuke activiteiten zoals spelenderwijs leren met een watertafel.

Adres voor gemaal Veneriete en Stoomgemaal Mastenbroek: Kamperzeedijk 7, 8281 PA Genemuiden

Gemaal Veneriete

Met een capaciteit van 165m3 per minuut bemaalt gemaal Veneriete sinds 1961 de polder Mastenbroek. De Veneriete is een afwateringskanaal en loopt van het Venerietegemaal aan de Kamperzeedijk naar het Zwarte Meer. Tot 1856 werd het overtollige water van de polder Mastenbroek met inzet van een windmolen afgevoerd. In 1856 werd het Stoomgemaal Mastenbroek gebouwd. Dit gemaal werd in 1961 vervangen door het elektrische gemaal Veneriete. Het oude stoomgemaal Mastenbroek is naast het nieuwe gemaal blijven staan.

Gemaal Mastenbroek

Het Stoomgemaal Mastenbroek staat aan de Kamperzeedijk, tussen Kampen en Genemuiden, bij het afwateringskanaal de Veneriete. Het gemaal is in 1855-1856 gebouwd om de Mastenbroekerpolder te bemalen. Het Stoomgemaal Mastenbroek vertegenwoordigt een stap in de ontwikkelingsgeschiedenis van de waterbeheersing in het lage deel van Nederland en staat in de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990 en is het oudste nog werkende stoomgemaal in Nederland.

Nationale Molen- en Gemalendag

Iedere tweede zaterdag (en zondag) in mei is het 'Nationale Molen- en Gemalendag'. Een jaarlijkse dag sinds 1972 waarop meer dan 600 wind- en watermolens en gemalen geopend zijn voor het publiek. Waterschap Drents Overijsselse Delta stelt net als voorgaande jaren de deuren open van Gemaal A.F. Stroink en gemaal Veneriete. Aanvullend zal gemaal Streukelerzijl en ook gemaal Zedemuden ook deel uitmaken van de Nationale Molen- en Gemalendag. Op zaterdag 14 mei zullen de gemalen van 10.00 tot 16.00 uur open zijn voor bezoekers.

Meer informatie