Nadeelcompensatie

Een verzoek tot nadeelcompensatie kunt u doen als u nadeel ondervindt als gevolg van een genomen besluit of als gevolg van het uitvoeren van een besluit. Te denken valt aan vernattingsschade die het gevolg is van een peilopzetting na een daartoe genomen peilbesluit of het minder waard worden van uw woning als gevolg van vermindering van uitzicht door een dijkverbetering.  

U kunt een nadeelcompensatie aanvragen als er sprake is van: 

  • Een nadeel als gevolg van de uitvoering van de overheidstaak door het waterschap, en
  • er een verband bestaat tussen deze taakuitoefening en het geleden nadeel.

Verzoek om nadeelcompensatie

Om nadeelcompensatie aan te vragen, vult u het volgende formulier in:

We behandelen uw verzoek volgens de regels die staan beschreven in onze nadeelcompensatieverordening. Uw verzoek wordt voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie geeft advies aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt vervolgens een beslissing over uw verzoek om nadeelcompensatie op basis van dit advies.

Wat u moet weten over nadeelcompensatie

Het is goed te weten dat we niet altijd alle nadelen vergoeden  Alleen het onevenredig nadeel (in vergelijking tot het nadeel dat anderen ondervinden) wordt vergoed. Wij werken in het algemeen belang. Maatregelen die we nemen kunnen naast het voordeel voor de samenleving soms ook nadeel met zich meebrengen. Dit valt onder normale maatschappelijke risico's. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan tijdelijk verminderde bereikbaarheid van bijvoorbeeld uw woning of onderneming. Dit nadeel wordt niet vergoed. Ook nadeel dat valt onder uw eigen ondernemersrisico wordt niet vergoed.