Wij zorgen voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. Samen met onze partners doen wij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken. Dat is onze missie.

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een watervisie voor de komende tien jaar. Deze visie laat zien waar wij als waterschap voor staan. Hierbij willen wij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Meer over de missie en watervisie kunt u lezen op deze pagina.

Watervisie: meer dan water

Het algemeen bestuur van WDODelta heeft bepaald hoe het waterschap de komende tien jaren water in goede banen wil leiden. De rode draad is klimaatverandering en het beperken van de gevolgen daarvan samen met de omgeving. De titel van de watervisie is ‘meer dan water’. De watervisie is het kompas voor de komende tien jaar en laat zien wat inwoners, bedrijven, organisaties en mede-overheden van het waterschap mogen verwachten.

De watervisie laat zien waar wij als waterschap voor willen staan en wat van het waterschap mag worden verwacht. Hierbij willen wij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Ons bestuur maakt heeft bij het maken van keuzes een onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken van het waterschap en andere maatschappelijke doelen en wensen. Het is eveneens het doel dat de watervisie doorwerkt in omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van mede-overheden. De watervisie is tot stand gekomen met samenwerkingspartners die onze omgeving vertegenwoordigen. Bekijk hieronder een video die een impressie geeft over deze samenwerking vorm kreeg in de ‘Expeditie watervisie’.

Voor u

Dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn er voor u: de inwoner staat centraal. Daar investeren we in. Wilt u helpen onze dienstverlening te verbeteren? Laat het ons gerust weten en neem contact op.