Tijdens een werkbezoek aan Zwolle heeft minister Jetten vandaag in aanwezigheid van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), provincie Overijssel en gemeente Zwolle en andere lokale partners de Smart Energy Hub op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle symbolisch gestart. Een Smart Energy Hub is een slim lokaal energiesysteem waarmee het lokale energienet wordt ontlast en een heel bedrijventerrein energieneutraal kan worden. Flexibiliteit en slim kunnen schakelen tussen duurzame elektriciteit, gas (waaronder waterstof) en warmte staan hierbij centraal. Gelderland en Overijssel zijn samen met ontwikkelmaatschappij Oost-NL bezig dit in een programma voor Oost-Nederland te organiseren. Het is een uniek voorbeeld in Nederland hoe de energietransitie kan worden versneld.

Openingshandeling minister Jetten 

De symbolische starthandeling bestond uit het dichtdraaien van een kraan. De kraan die wordt dichtgedraaid is de kraan waardoor tot nu toe zuurstof uit de buitenlucht in de rioolwaterzuivering wordt ingebracht. De buitenlucht bezit veel minder zuurstof dan de pure zuurstof die vrijkomt met het onderzoeksproject. Deze pure zuurstof wordt in de onderzoeksfase in de rioolwaterzuivering gebracht voor het zuiveringsproces. Dit gebeurt dus in de plaats van de zuurstof uit de buitenlucht. De pure zuurstof komt onder druk vanuit de Waterstoffabriek. Er zijn hierdoor geen compressoren nodig om de zuurstof in de zuivering te blazen. De huidige compressoren (de kraan) zijn dan niet meer nodig. 

Wat is een Smart Energy Hub (SEH)? 

Dat is een kleine energiehub waarbij op plekken dicht bij elkaar grootschalig energie wordt opgewekt en gebruikt. De overcapaciteit wordt niet terug geleverd aan het net, maar weer slim lokaal afgezet. 
  
Minister Jetten: “Investeringen in het landelijke stroomnetwerk kosten helaas veel tijd. Het is daarom een goede zaak dat gemeenten en RES-gebieden kijken naar wat zij zelf kunnen bereiken. Goed dat de provincies Overijssel en Gelderland de Smart Energy Hubs stimuleren en ondersteunen. We zullen ook alle initiatieven die bijdragen aan de energietransitie nodig hebben om de klimaatafspraken van Parijs na te komen. “ 
  
Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel: “De SEH in energiegebied ZSDZ (op bedrijventerrein Hessenpoort) is het belangrijkste voorbeeldproject. Het is een nauwe samenwerking tussen het Waterschap WDOD en ondernemer H2-Go. Het valt onder een overkoepelende samenwerking tussen gemeente Zwolle, provincie Overijssel, St WeSustain, WDOD en ondernemersvereniging Hessenpoort. Het is een bijzonder voorbeeld van systeemintegratie waarbij waterstof met groene stroom gaat worden geproduceerd en gelijktijdig de vrijkomende zuurstof en warmte ingezet gaat worden om de rioolwaterzuivering veel energiezuiniger te maken.” 
  
Marion Wichard, dagelijks bestuurslid Waterschap Drents Overijsselse Delta: “Dit onderzoek heeft potentie. De verwachting is dat we met het gebruik van pure zuurstof 50 procent energiebesparing op de rioolwaterzuivering kunnen halen. Landelijk wordt er al met ons meegekeken. Een mooie oplossing ook voor de netcongestie, omdat hiermee duurzame energie nuttig ingezet kan worden.”   

Toekomst

Als deze Smart Energy Hub (SEH) succesvol is dan kunnen we die kennis gebruiken voor meer opwek in de directe omgeving. Door SEH’s gaan we die energie ook zelf lokaal / regionaal beter gebruiken. Dat is goed voor onze bedrijven en inwoners en draagt bij aan een versnelling van de energietransitie.