Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau te Zwolle, via onderstaand formulier. Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van Waterschap Drents Overijsselse Delta moet de melding voor 21 maart 2023 10.00 uur ontvangen zijn.

Meldingsformulier

Voorwaarden 

Uw melding wordt alleen in behandeling genomen als het aan de volgende eisen voldoet:

  • Een melding moet onderbouwd en specifiek zijn. Alleen de mededeling dat er een fout is gemaakt, is niet voldoende. De melder moet aangeven waaruit de fout concreet bestaat.
  • De melding moet gaan over iets dat uzelf hebt waargenomen, dus niet van horen zeggen. Bijvoorbeeld: “Ik heb op kandidaat X gestemd en kan mijn stem niet terugvinden.” Niet: “Ik heb gehoord dat in stembureau X niet correct is geteld.”
  • Meldingen moeten gaan over eventuele fouten in het (op-) tellen van de stemmen, of over het digitale bestand met uitkomsten van de gemeente. Dit zijn fouten die het gemeentelijk stembureau kan corrigeren. Over andere zaken kan bezwaar gemaakt worden tijdens de zitting van het centraal stembureau. Bijvoorbeeld over een slecht toegankelijk stemlokaal.
  • Meldingen moeten schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau. Dat kan ook per e-mail of met dit formulier.
  • Een melding mag anoniem worden gedaan. Naam en contactgegevens zijn niet verplicht.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via verkiezingen@wdodelta.nl