We onderzoeken of er in het gebied Lierder- en Molenbroekerpolder een knelpunt is wat betreft wateroverlast. Het watersysteem in de polders moet namelijk voldoen aan de landelijke normen tegen wateroverlast. Uit berekeningen blijkt dat wanneer er extreem veel regen valt op een aantal plaatsen in het gebied tijdelijk wateroverlast ontstaat. 

Dit project is onderdeel van het programma Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).