We richten de polders Lierder- en Molenbroek in de gemeente Olst-Wijhe opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Door het creëren van een robuust watersysteem verbetert de kwaliteit van het buitenwater en kunnen we meer water opgevangen als het vaak regent en beter vasthouden bij droogte. 

Waar?

Het projectgebied Lierder- en Molenbroekerpolder ligt dichtbij de dorpen Wijhe en Lierderholthuis en is ongeveer 650 hectare groot. Het gebied is voornamelijk agrarisch ingericht.

Digitale kaart van het gebied:

Grotere kaart weergeven

Denkt u mee?

Vanaf de start van dit project betrekken wij u graag. U kunt op verschillende manieren meedenken en op de hoogte blijven. U kunt door middel van het reactieformulier hieronder reageren of vragen stellen. We zijn heel benieuwd of u bijvoorbeeld overlast ervaart als er extreem veel regen valt. Ook horen wij graag of en welke waterknelpunten u ervaart en of u kansen ziet voor verbetering van het watersysteem.

Reactieformulier 

Wanneer de RIVM-regels het toelaten, organiseren we een bijeenkomst. Wij willen dan terugkoppelen welke reacties we vanuit het gebied hebben ontvangen en hoe het vervolgtraject er uit ziet. 

Wat doen we?

Het watersysteem in de polders moet voldoen aan de landelijke normen tegen wateroverlast. Berekeningen laten zien dat in het projectgebied een knelpunt ter grootte van tien hectare is (zie deze kaart). Op die plaatsen wordt de norm overschreden (de norm voor dit gebied luidt dat één keer per tien jaar, vijf procent van een gebied mag overstromen).

Wanneer daar enorme hoeveelheid regen in korte tijd valt ontstaat het risico dat:

  • De waterstanden in de waterschapssloten zó hoog staan dat deze buiten de oevers treden;
  • Door de hoge waterstanden in de waterschapssloten, de aansluitende perceelsloten het water niet kunnen afvoeren en daardoor tijdelijk plassen op het land ontstaan.

We willen het risico op wateroverlast beperken. Dat kunnen wij doen door bijvoorbeeld waterbergingen aan te leggen of watergangen opnieuw in te richten zodat in geval van extreme regenval het water daar geparkeerd kan worden. Dat noemen we ook wel het robuuster maken van het watersysteem. Verder worden er nog enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden in het project meegenomen. Om een beter beeld te krijgen van overige waterknelpunten in het gebied worden de komende jaren metingen uitgevoerd. 

Wanneer?

Op dit moment staan we aan het begin van het project, namelijk de verkenningsfase. De komende tijd onderzoeken we of de knelpunten die wij zien ook door de inwoners van het gebied worden herkend. Wanneer dat zo is, gaan we in afstemming met de inwoners op zoek naar oplossingen om het risico op wateroverlast te beperken. Aan het eind van de verkenningsfase (medio 2021) willen we een concept plan aan ons bestuur voorleggen. Daarna volgt een verdere uitwerking in de planuitwerkingsfase. In 2024 moet het project zijn afgrond. 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Wieke Wisselink.

Heeft u gevonden wat u zocht?