We richten de polders Lierder- en Molenbroek in de gemeente Olst-Wijhe opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Door het creëren van een toekomstbestendig watersysteem verbetert de kwaliteit van het buitenwater en kunnen we meer water opgevangen als het vaak regent en beter vasthouden bij droogte. 

Waar?

Het projectgebied Lierder- en Molenbroekerpolder ligt dichtbij de dorpen Wijhe en Lierderholthuis en is ongeveer 650 hectare groot. Het gebied is voornamelijk agrarisch ingericht.

Grotere kaart weergeven

Wanneer?

Op dit moment staan we aan het begin van het project, namelijk de verkenningsfase. Voor de uitwerking van de plannen nemen we contact op met grondeigenaren, inwoners en andere partners. Zodra de uitgewerkte plannen klaar zijn nemen wij opnieuw contact op met de inwoners van het gebied. In 2024 moet het project zijn afgrond. 

Wat zijn de plannen?

Het watersysteem in de polders moet voldoen aan de landelijke normen tegen wateroverlast. ​Uit berekeningen blijkt dat wanneer er extreem veel regen valt, op een aantal plaatsen in het gebied tijdelijk wateroverlast ontstaat. ​In persoonlijke gesprekken met grondeigenaren hebben wij gevraagd of zij problemen ervaren in het watersysteem en welke oplossingen zij zelf graag zien. Op basis van deze gesprekken hebben we een voorstel uitgewerkt voor het verbeteren van het watersysteem in de polder, te weten:

  • In overleg met de grondeigenaren, die grond beschikbaar hebben, zijn de plannen om circa 1,5 hectare waterberging te realiseren nabij de Rietbergweg. Zo zijn we straks beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte.

  • De wens is ook om de norm voor wateroverlast aan te passen aan de huidige situatie van 5,8 procent wateroverlast bij extreme neerslag. De provincie kan deze norm aanpassen. Het waterschap neemt hiervoor initiatief.

  • Voor het toekomstbestendiger maken van het watersysteem willen we ook enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden in het project meenemen.

  • Om een beter beeld te krijgen van overige waterknelpunten in het gebied worden de komende jaren metingen uitgevoerd. 

Heeft u vragen over de plannen? Is er iets niet duidelijk? Wilt u meer informatie? Neem dan contact opnemen met Wieke Wisselink (omgevingsmanager) via telefoonnummer: 088 -233 1200 of per e-mail: wiekewisselink@wdodelta.nl.

Andere vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op.

Heeft u gevonden wat u zocht?