We richten de polder achter Kuinre in de gemeente Steenwijkerland opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Door het creëren van een toekomstbestendig watersysteem verbetert de kwaliteit van het buitenwater en kunnen we meer water opgevangen als het vaak regent en beter vasthouden bij droogte. Ook hebben we een nieuw peilbesluit en gaan we de norm voor wateroverlast aanpassen. Zo zijn de waterpeilen in het gebied weer optimaal voor het grondgebruik en voldoet het weer aan de eisen van deze tijd.

Waar?

Kuinre is een prachtig oud Zuiderzeestadje in de Kop van Overijssel, gelegen tussen Nationaal Park De Weerribben en het Kuinderbos in de Noordoostpolder. Het projectgebied ligt aan de oostkant van het dorpje Kuinre. Het gebied is 750 hectare groot.

Wat doen we?

In verschillende overleggen en bijeenkomsten met inwoners, grondeigenaren en partners hebben we besloten om in het gebied de bediening van stuwen en inlaten te automatiseren en ‘te krappe’ duikers te vervangen. Naast deze verbeterwerkzaamheden voor het waterbeheer in de polder, gaan we ook de norm voor wateroverlast aanpassen en hebben we een nieuw peilbesluit. Met dit zogeheten flexibel peilbeheer kunnen we de waterpeilen beter in de hand houden en snel schakelen. Dit is vooral van belang tijdens perioden van wateroverlast en droogte. Daarnaast vernieuwen we het beheer en onderhoud in het gebied door het aanleggen en verbeteren van nieuwe en bestaande onderhoudsroutes. 

Lees hier het hele projectplan 

Wanneer?

Voordat we beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden zijn er voorbereidende onderzoeken. Van april tot en met juli voert aannemingsbedrijf Dubbink namens het waterschap verschillende onderzoeken uit, zoals het digitaal inmeten van de watergangen en een terreininspectie van de huidige situatie. Ook nemen we grondmonsters om te kijken hoe de opbouw van de grond is. Daarvoor worden grondboringen en sonderingen gedaan. Bij een grondboring worden monsters uit de grond genomen en noteren medewerkers welke grondsoorten er in de bodem aanwezig zijn. Bij het sonderen wordt met een sondeerwagen een staaf met een kegelvormige punt de bodem in gedrukt. Hierin zitten zogeheten elektrische opnemers die de stevigheid en weerstand van de grond meten. Wanneer we percelen van derden betreden nemen we vooraf contact op met de eigenaar van het betreffende perceel. Heeft u vragen over de voorbereidende werkzaamheden, neem dan contact op met Gerko Kolkman van Dubbink via 06 - 2248 2534 of via g.kolkman@dubbink.nl

We proberen om na de zomer te starten met de overige werkzaamheden.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes.