We onderzoeken of in het gebied Buitenpolder achter Kuinre problemen zijn met betrekking tot het watersysteem. Uit berekeningen blijkt dat wanneer er extreem veel regen valt op een aantal plaatsen in het gebied tijdelijk wateroverlast ontstaat.

Waar?

Het projectgebied De Buitenpolder achter Kuinre ligt in Noord West Overijssel in de gemeente Steenwijkerland. Aan de oostkant ligt het dorpje Kuinre en de polder Rondebroek. Aan de zuid/westkant grenst het gebied aan het Kuiderbos dat in de gemeente Noordoostpolder ligt. De noordkant van het gebied grenst aan de Friese gemeenten Weststellingwerf en De Friese Meren. Het gebied is 750 hectare groot.

Digitale kaart van het gebied:

Wat doen we?

Het watersysteem in de polder is aan vernieuwing toe en moet voldoen aan de landelijke normen tegen wateroverlast. Berekeningen laten zien dat in het projectgebied knelpunten aanwezig zijn. Op die plaatsen wordt de norm overschreden (de norm voor dit gebied luidt dat één keer per 10 jaar, 5% van een peilvak mag overstromen). Het gebied wat overstroomt is groter dan de norm aangeeft. 

We willen het risico op wateroverlast beperken. Dat kunnen wij doen door bijvoorbeeld waterbergingen aan te leggen of watergangen opnieuw in te richten zodat meer water kan worden opgevangen als het vaak regent, of water kan beter worden vastgehouden bij droogte. Dat noemen we ook wel het robuuster maken van het watersysteem. Verder worden er nog enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden in het project meegenomen. 

Peilbesluit

Het peilbesluit van de Buitenpolder achter Kuinre is verouderd en aan verandering toe. We gaan opnieuw bekijken hoe het peilbeheer de komende jaren uitgevoerd moet worden.

Wanneer?

Op dit moment staan we aan het begin van het project, namelijk de verkenningsfase. De komende tijd onderzoeken we of de problemen die wij zien ook door de inwoners van het gebied worden herkend. Wanneer dat zo is, gaan we in afstemming met de inwoners op zoek naar oplossingen om de problemen te verhelpen en het systeem te verbeteren. Aan het eind van de verkenningsfase (voorjaar 2021) willen we een concept plan aan ons bestuur voorleggen. Daarna volgt eventuele verder uitwerking in de planuitwerkingsfase.
 

Subsidie voor innovatieve maatregelen

Vaak zijn er ook kansen om de bodem en waterhuishouding op uw eigen bedrijf te verbeteren. Wilt u een bijvoorbeeld een stuw in uw eigen sloot aanleggen? Een wasplaats bouwen? Andere maatregelen nemen die goed zijn voor boer en milieu? Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert. 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Gert-Jan Pool, 088-2332017 of gert-janpool@wdodelta.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?