We richten de polder achter Kuinre in de gemeente Steenwijkerland opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Door het creëren van een toekomstbestendig watersysteem verbetert de kwaliteit van het buitenwater en kunnen we meer water opgevangen als het vaak regent en beter vasthouden bij droogte. Ook hebben we een nieuw peilbesluit en gaan we de norm voor wateroverlast aanpassen. Zo zijn de waterpeilen in het gebied weer optimaal voor het grondgebruik en voldoet het weer aan de eisen van deze tijd.

Waar?

Kuinre is een prachtig oud Zuiderzeestadje in de Kop van Overijssel, gelegen tussen Nationaal Park De Weerribben en het Kuinderbos in de Noordoostpolder. Het projectgebied ligt aan de oostkant van het dorpje Kuinre. Het gebied is 750 hectare groot. Digitale kaart van het gebied:

Wat doen we?

In verschillende overleggen en bijeenkomsten met inwoners, grondeigenaren en partners hebben we besloten om in het gebied de bediening van stuwen en inlaten te automatiseren en ‘te krappe’ duikers te vervangen. Naast deze verbeterwerkzaamheden voor het waterbeheer in de polder, gaan we ook de norm voor wateroverlast aanpassen en hebben we een nieuw peilbesluit. Met dit zogeheten flexibel peilbeheer kunnen we de waterpeilen beter in de hand houden en snel schakelen. Dit is vooral van belang tijdens perioden van wateroverlast en droogte. Daarnaast vernieuwen we het beheer en onderhoud in het gebied door het aanleggen en verbeteren van nieuwe en bestaande onderhoudsroutes.

Plannen liggen ter inzage

Op basis van de onderzoeken en gesprekken liggen er nu twee plannen, vanaf 14 januari 2022, digitaal ter inzage gedurende een periode van zes weken. Het gaat om het ontwerp-projectplan met daarin de fysieke maatregelen, en het ontwerp peilbesluit met daarin de aanpassing van de peilen en de norm voor wateroverlast. De plannen kunt u hieronder inzien of op overheid.nl

Ontwerp-projectplan                       Ontwerp peilbesluit

Geef uw reactie

Graag bieden we u de mogelijkheid uw reactie te geven op de plannen. Dit kan door het indienen van een zienswijze tot en met 25 februari 2022. In verband met de coronamaatregelen kunt u de plannen niet inzien op ons kantoor. Mocht u vragen of hulp nodig hebben bij het indienen van een zienswijze, dan helpen we u graag. U kunt bellen of mailen met onze omgevingsmanager Dinant Hommes via 088 - 2331200 of via dinanthommes@wdodelta.nl

Digitale Inloopbijeenkomst

Wij hadden u graag tijdens een fysieke inloopbijeenkomst gesproken om een toelichting te geven op de plannen. Helaas is dit door de huidige coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een digitale bijeenkomst. Medewerkers van het waterschap zijn deze middag en avond aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De digitale bijeenkomst vindt op:

  • 2 februari 2022 van 15:00 – 16:00 uur
  • 2 februari 2022 van 20:00 – 21:00 uur

Aanmelden

Stuur een email met daarin uw naam en het gewenste moment voor 1 februari naar ElinevanPutten@wdodelta.nl. U ontvangt dan een bevestiging met hierin een link waarmee u kunt deelnemen aan de bijeenkomst. Kunt u niet op de genoemde datums? Laat het ons gerust weten. Dan maken we een aparte afspraak.

Wanneer?

De komende komende maanden worden er enkele landmetingen en grondboringen uitgevoerd in het gebied. De medewerkers van het waterschap lopen over het zogeheten schouwpad of verplaatsen zich per quad in het gebied. Wanneer we percelen van derden betreden, om eigendommen van het waterschap te bereiken, wordt vooraf contact opgenomen met de eigenaar van het betreffende perceel.

In juni/juli willen we de plannen definitief maken zodat we in augustus kunnen starten met de zogeheten realisatiefase van het project. Om de plannen zo goed mogelijk vorm te geven tijdens de uitvoering gaan we met enkele eigenaren verder afstemmen over de inrichtingswerkzaamheden, deze persoonlijke gesprekken vinden de komende periode plaats.

Volgen van het project

U kunt dit project volgen via een gratis app op uw telefoon of tablet. In deze gratis app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals de voortgang, nieuwsbrieven, kaarten en beeldmateriaal. Daarnaast kunt u vragen stellen, meldingen doen of uw mening geven. Het gebruik van de Waterwerk app is volledig anoniem. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Subsidie voor innovatieve maatregelen

Vaak zijn er ook kansen om de bodem en waterhuishouding op uw eigen bedrijf te verbeteren. Wilt u een bijvoorbeeld een stuw in uw eigen sloot aanleggen? Een wasplaats bouwen? Andere maatregelen nemen die goed zijn voor boer en milieu? Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert. 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes via 088-2331200 of dinanthommes@wdodelta.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?