We onderzoeken of in het gebied Buitenpolder achter Kuinre problemen zijn met betrekking tot het watersysteem. Uit berekeningen blijkt dat wanneer er extreem veel regen valt op een aantal plaatsen in het gebied tijdelijk wateroverlast ontstaat.

Waar?

Het projectgebied De Buitenpolder achter Kuinre ligt in Noord West Overijssel in de gemeente Steenwijkerland. Aan de oostkant ligt het dorpje Kuinre en de polder Rondebroek. Aan de zuid/westkant grenst het gebied aan het Kuiderbos dat in de gemeente Noordoostpolder ligt. De noordkant van het gebied grenst aan de Friese gemeenten Weststellingwerf en De Friese Meren. Het gebied is 750 hectare groot.

Digitale kaart van het gebied:

Wat doen we?

Het watersysteem in de polder is aan vernieuwing toe en moet voldoen aan de landelijke normen tegen wateroverlast. Berekeningen laten zien dat in het projectgebied knelpunten aanwezig zijn. Op die plaatsen wordt de norm overschreden (de norm voor dit gebied luidt dat één keer per 10 jaar, 5% van een peilvak mag overstromen). Het gebied wat overstroomt is groter dan de norm aangeeft. 

Met flexibel peilbeheer sturen we tussen minimaal- en maximaal peil. Om hiervoor te zorgen, laten we de ene keer water wegstromen en de andere keer voeren we juist extra water aan. Dit is vooral van belang tijdens perioden van wateroverlast en droogte. Met flexibel peilbeheer kunnen we dus de waterpeilen beter in de hand houden en snel schakelen. Om dit in de toekomst nog beter te doen nemen we diverse verbetermaatregelen. Voor 2021 staat de renovatie van het gemaal gepland. Daarnaast is het plan om de bediening van stuwen en inlaten te automatiseren en vervangen we ‘te krappe’ duikers. Verder worden er nog enkele reguliere onderhoudswerkzaamheden in het project meegenomen.

De genoemde maatregelen lossen de wateroverlast in de polder helaas niet volledig op. Hierover is gesproken met de betreffende grondeigenaren. De eigenaren herkennen het probleem, maar accepteren de huidige situatie. Uitbreiding van de waterberging en het aankopen van landbouwgronden is niet nodig. Het voorstel betekent dus dat wateroverlast bij extreme buien in meer dan 5% van het gebied geaccepteerd wordt. Dit geldt alleen voor locaties waar dit al zo was.  

Peilbesluit

Het peilbesluit van de Buitenpolder achter Kuinre is verouderd en aan verandering toe. We gaan opnieuw bekijken hoe het peilbeheer de komende jaren uitgevoerd moet worden.

Wanneer?

Het project bevindt zich in de zogeheten verkenningsfase. Dit betekent dat we de komende tijd, samen met u, de plannen willen uitwerken. Aan het eind van de verkenningsfase (voorjaar 2021) willen we de uitkomsten aan ons bestuur voorleggen. Daarna volgt eventuele verdere uitwerking in de uitwerkingsfase. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van dit project.
 

Subsidie voor innovatieve maatregelen

Vaak zijn er ook kansen om de bodem en waterhuishouding op uw eigen bedrijf te verbeteren. Wilt u een bijvoorbeeld een stuw in uw eigen sloot aanleggen? Een wasplaats bouwen? Andere maatregelen nemen die goed zijn voor boer en milieu? Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert. 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes, 088-2331200 of dinanthommes@wdodelta.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?