We richten de polder achter Kuinre in de gemeente Steenwijkerland opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Door het creëren van een toekomstbestendig watersysteem verbetert de kwaliteit van het buitenwater en kunnen we meer water opgevangen als het vaak regent en beter vasthouden bij droogte. Ook gaan we een nieuw peilbesluit voorbereiden en de norm voor wateroverlast aanpassen. Zo zijn de waterpeilen in het gebied weer optimaal voor het grondgebruik en voldoet het weer aan de eisen van deze tijd.

Waar?

Kuinre is een prachtig oud Zuiderzeestadje in de Kop van Overijssel, gelegen tussen Nationaal Park De Weerribben en het Kuinderbos in de Noordoostpolder. Het projectgebied ligt aan de oostkant van het dorpje Kuinre. Het gebied is 750 hectare groot.

Digitale kaart van het gebied:

Wat doen we?

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap heeft in april 2021 de voorlopige plannen voor Buitenpolder Achter Kuinre (gemeente Steenwijkerland) vastgesteld. Daarmee zijn de globale keuzes gemaakt voor het toekomstbestendig maken van het watersysteem in dit gebied. Nog dit jaar staat de renovatie van het gemaal gepland. Daarnaast is het plan om de bediening van stuwen en inlaten te automatiseren en vervangen we ‘te krappe’ duikers. Naast deze verbeterwerkzaamheden voor het waterbeheer in de polder, gaan we de norm voor wateroverlast aanpassen en een nieuw peilbesluit voorbereiden. Zo zijn de waterpeilen in het gebied weer optimaal voor het grondgebruik en voldoet het weer aan de eisen van deze tijd. Dit is vooral van belang tijdens perioden van wateroverlast en droogte.”

Wanneer?

Het plan moet in detail nog verder worden uitgewerkt. Dat doen we het komende jaar in overleg met grondeigenaren en belanghebbenden. We verwachten in 2022 te starten met de werkzaamheden. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van dit project.
 

Subsidie voor innovatieve maatregelen

Vaak zijn er ook kansen om de bodem en waterhuishouding op uw eigen bedrijf te verbeteren. Wilt u een bijvoorbeeld een stuw in uw eigen sloot aanleggen? Een wasplaats bouwen? Andere maatregelen nemen die goed zijn voor boer en milieu? Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert. 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes via 088-2331200 of dinanthommes@wdodelta.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?