Buitenpolder achter Kuinre, gemeente Steenwijkerland

We richten de polder achter Kuinre in de gemeente Steenwijkerland opnieuw in. Dit doen we zodat het water daar beter geregeld is. Door het creëren van een toekomstbestendig watersysteem verbetert de kwaliteit van het buitenwater en kunnen we meer water opgevangen als het vaak regent en beter vasthouden bij droogte.

Waar?

Kuinre is een prachtig oud Zuiderzeestadje in de Kop van Overijssel, gelegen tussen Nationaal Park De Weerribben en het Kuinderbos in de Noordoostpolder. Het projectgebied ligt aan de oostkant van het dorpje Kuinre. Het gebied is 750 hectare groot.

Wat doen we?

In verschillende overleggen en bijeenkomsten met inwoners en grondeigenaren hebben we besloten om in het gebied de bediening van stuwen en inlaten te automatiseren en ‘te krappe’ duikers te vervangen. Naast deze verbeterwerkzaamheden voor het waterbeheer in de polder, gaan we ook de norm voor wateroverlast aanpassen en hebben we een nieuw peilbesluit. Met dit zogeheten flexibel peilbeheer kunnen we de waterpeilen beter in de hand houden en snel schakelen. Dit is vooral van belang tijdens perioden van wateroverlast en droogte. Daarnaast vernieuwen we het beheer en onderhoud in het gebied door het aanleggen en verbeteren van nieuwe en bestaande onderhoudsroutes.

Wanneer?

De werkzaamheden binnen het project zijn inmiddels in volle gang. Aannemingsbedrijf Dubbink uit Vriezenveen voert namens het waterschap de werkzaamheden uit. Het werk is naar verwachting eind 2023 klaar.

Vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact met Peter Brokke.