Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden met droogte, hitte en hoosbuien zullen vaker voorkomen. Daar kunnen we ons op voorbereiden. Met een gastles of via het spel 'duurzame dilemma's' kunnen leerlingen meer over het klimaat leren en hoe het waterschap hiermee omgaat.

  • Gastles Klimaat

    Het klimaat verandert! Grote regenbuien kunnen zorgen voor wateroverlast. Welke invloed heb jij op het voorkomen van wateroverlast en hittestress?

  • Duurzame dilemma's

    Met het kaartspel Duurzame Dilemma’s kunt u op een prikkelende en interactieve manier aandacht besteden aan klimaatkeuzes.