Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden met droogte, hitte en hoosbuien zullen vaker voorkomen. Daar kunnen we ons op voorbereiden. Met een gastles of via het spel 'duurzame dilemma's' kunnen leerlingen meer over het klimaat leren en hoe het waterschap hiermee omgaat.

  • Het klimaat verandert! Grote regenbuien kunnen zorgen voor wateroverlast. Langere tijden van droogte en een toename van zonnige dagen kunnen leiden tot hittestress. Welke invloed heb jij op het voorkomen van wateroverlast en hittestress?
  • Met het kaartspel Duurzame Dilemma’s kunt u op een prikkelende en interactieve manier aandacht besteden aan klimaatkeuzes.