De herbouw van de installatie voor slibverwerking op de rioolwaterzuivering Echten wordt onder voorwaarden uitgevoerd volgens de variant ‘Echten Groengas+ en Circulair’. In deze variant wordt groengas geproduceerd, we vangen CO2 af dat bij de productie van dit groene gas vrijkomt en we hergebruiken de warmte van het gezuiverde afvalwater. Dit besluit nam het waterschapsbestuur in zijn vergadering op 26 mei 2020. Er was een motie voor nodig om uiteindelijk tot besluitvorming te komen.